قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹۷٬۷۵۰٬۰۰۰

۲٬۷۵۰٬۰۰۰

سازنده
38
24
19
24
20
22
30 برند دیگر
طراحی دستگاه
31
3
4
0
عملکرد
38
4
ظرفیت کل لباسشویی
10
6
14
0
0
2
19 ظرفیت کل لباسشویی دیگر
نوع درام
0
12
0
0
درام خشک کن مجزا
4
34
رده‌ی مصرف انرژی
1
25
3
0
2
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
38 ماشین لباسشویی
4.2
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40916
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از23,051,750تومان

4.1
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma TLF-62511
لباسشویی درب از بالا
موتور تسمه‌ای درام پلاستیکی
6.2 کیلوگرم 800 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 53 × 85 × 49 سانتی‌متر

از8,388,500تومان

3.4
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40902
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از20,550,000تومان

4.1
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40807
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

از21,600,000تومان

4.2
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40803
لباسشویی درب از جلو
موتور تسمه‌ای درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

از18,222,000تومان

4.5
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40801
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

از21,543,150تومان

3.9
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40904
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از22,059,000تومان

3.7
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40803
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

از22,539,700تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40107 نمای جلو رنگ نقره ای
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از19,444,000تومان

3.4
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma TFB-40928
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از24,197,000تومان

3.7
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40701
لباسشویی درب از جلو
موتور تسمه‌ای درام استیل
7 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

از21,334,150تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40108 نمای جلو رنگ سفید
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از24,197,000تومان

4
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40902
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از22,738,250تومان

4
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40904
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
7 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

از21,334,150تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40902
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از20,900,000تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma UFW-10700 نمای جلو رنگ سفید
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1200 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

از18,082,300تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma PTF-1504AJ
لباسشویی و خشک‌کن درب از بالا
موتور تسمه‌ای درام پلاستیکی
15.5 کیلوگرم 400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 48 × 95 × 93سانتی‌متر

از6,128,450تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40106 نمای جلو رنگ سفید
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

از23,749,360تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma PTF-2104AJ نمای جلو رنگ سفید
لباسشویی و خشک‌کن درب از بالا
موتور تسمه‌ای درام پلاستیکی
21 کیلوگرم 800 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 56 × 115 × 103 سانتی‌متر

از8,708,650تومان

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma UFW-10700 نمای جلو رنگ سفید
لباسشویی درب از جلو
موتور تسمه‌ای درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 50 × 85 × 60 سانتی‌متر

از17,900,000تومان

4.7
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40907
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

4.3
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-76408
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 54 سانتی‌متر

3.5
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-76408
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
7 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

3.8
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-86403
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

3.8
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40907
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 54 سانتی‌متر

4.2
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma PWN-9664AJ
لباسشویی و خشک کن درب از بالای دوقلو
موتور تسمه‌ای -
9.6 کیلوگرم 800 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 47 × 96 × 80 سانتی‌متر

4.5
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma TFU-66100
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
6 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 50 × 85 × 60 سانتی‌متر

3.7
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TLF-62511
لباسشویی درب از بالا
موتور تسمه‌ای -
6 کیلوگرم 800 دور بر دقیقه
25 کیلوگرم 54 × 91 × 59 سانتی‌متر

3.9
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-85402
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 50 سانتی‌متر

3.9
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-86402
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
8 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54.5 × 85 × 60 سانتی‌متر

3.4
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-86402
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
7 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

4.4
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40807
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma TLAB 1201 نمای جلو
لباسشویی درب از بالا
موتور BLDC درام پلاستیکی
12 کیلوگرم 1300 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 63 × 100 × 60 سانتی‌متر

3.8
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40701
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
7 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 54 × 85 × 60 سانتی‌متر

4.6
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma PWT-8573
لباسشویی و خشک‌کن درب از بالا
موتور تسمه‌ای درام پلاستیکی
8.5 کیلوگرم 800 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 49 × 93 × 81 سانتی‌متر

4
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshoma BWF-40904
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

4.2
ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-86402
لباسشویی درب از جلو
موتور اینورتر درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

ماشین لباسشویی پاکشوما Pakshooma TFB-86402
لباسشویی درب از جلو
موتور BLDC درام استیل
9 کیلوگرم 1400 دور بر دقیقه
وزن نامشخص 60 × 85 × 60 سانتی‌متر

بیشتر بخوانیم

قیمت لباسشویی پاکشوما

قیمت لباسشویی پاکشوما یکی از عواملی است که باعث محبوبیت آن بین کاربران ایرانی شده است. شرکت پاکشوما با قریب به ۵۰ سال سابقه در تولید لوازم خانگی، بیش از ۱۵۰ مدل لباسشویی پاکشوما را روانه‌ی بازار کرده است. انواع لباسشویی پاکشوما شامل مدل‌های درب از جلو و درب از بالای تکی و دوقلو را شامل می‌شوند. اگر قصد خرید ماشسین لباسشویی پاکشوما دارید می‌توانید با بررسی مشخصات و قیمت لباسشویی پاکشوما در مدل‌های مختلف و مطالعه‌ی نظرات کاربران، بهترین مدل ماشین لباسشویی پاکشوما را انتخاب کنید.

بهترین مدل ماشین لباسشویی پاکشوما

بهترین مدل ماشین لباسشویی پاکشوما برای شما مدلی است که پیش از هر چیز مناسب تعداد افراد خانواده‌ی شما باشد. لباسشویی های پاکشوما در ظرفیت‌های ۶ تا ۹ کیلوگرم در مدل‌های درب ازجلو و تا بیش از ۱۵ کیلوگرمی در مدل‌های درب از بالا موجود هستند که در این بین ماشین لباسشویی پاکشوما ۷ کیلوگرمی مناسب خانواده‌های دو نفره و ۱۲ کیلوگرمی مناسب خانواده‌های ۵ تا ۷ نفره است.

انتخاب ظرفیت اشتباه باعث هدر رفت انرژی و سرمایه خواهد شد. تصور کنید یک خانواده‌ی پرجمعیت لباسشویی ۶ کیلویی پاکشوما مدل TFU-66100ST را تهیه کند. دستگاه خریداری شده رنگ استراحت را به خود نخواهد دید. در نتیجه نه تنها عمر دستگاه زودتر تمام می‌شود؛ بلکه به دنبال روشن کردن‌های مکرر ماشین لباسشویی هزینه‌های آب و برق نیز افزایش خواهند یافت.

در نقطه‌ی مقابل خرید ماشین لباسشویی پاکشوما ۱۵ کیلوگرمی مدل PTK-1504AJ برای خانواده‌ی دونفره به معنی انتظار بیش از حد برای جمع شدن لباس‌های چرک کافی خواهد بود.

معایب ماشین لباسشویی پاکشوما

از معایب ماشین لباسشویی پاکشوما که اغلب کاربران از آن شکایت دارند، ایجاد صدا هنگام کار کردن در دور تند است. این مشکل ارتباط مستقیم با تراز نبودن ماشین لباسشویی دارد. در واقع اگر ماشین لباسشویی پاکشوما درست نصب شود و اشکال فنی در بخش وزنه‌ها یا کمک فنر دستگاه وجود نداشته باشد، لرزشی نیز در کار نخواهد بود.

از دیگر معایب ماشین لباسشویی پاکشوما که توسط کاربران گزارش شده است تمیز نشدن لباس‌ها پس از شستشو است. این مورد نیز با علت‌یابی شود. گاهی اوقات مشکل به کوچکی عدم انتخاب برنامه‌ی شستشوی درست است. در سایر موارد نیز عواملی مانند انسداد شیلنگ می‌توانند باعث ایجاد مشکل شده باشند.

نکته‌ای که در اینجا باید مد نظر قرار داد این است که برخی پایین‌تر بودن قیمت لباسشویی پاکشوما را دلیل بی‌کیفیت بودن آن می‌دانند؛ در صورتی که معایببی که برای ماشین های لباسشویی پاکشوما ذکر شد از جمله مشکلاتی است که در کلیه‌ی ماشین‌های لباسشویی ممکن است وجود داشته باشد.

طراحی ماشین لباسشویی پاکشوما

با اینکه مدل‌های قدیمی ماشین لباسشویی پاکشوما اغلب طراحی دل‌نشینی نداشتند و درب‌های کوچک آن‌ها کاربران به خود جذب نمی‌کرد، شرکت ایرانی در مدل‌های جدید کاملا خط مشی متفاوتی را پیش گرفته است. امروزه انواع ماشین لباسشویی پاکشوما با پیروی از طراحی‌های روز دنیا تولید می‌شوند؛ به‌طوری که گاه به سختی می‌توان محصولات این برند ایرانی را از نمونه‌های خارجی تشخیص داد.

بهترین ماشین لباسشویی پاکشوما از نظر طراحی

لقب بهترین ماشین لباسشویی پاکشوما از نظر طراحی را می‌توان به مدل BWF40807 ST اختصاص داد. این ماشین لباسشویی ۸ کیلوگرمی دارای درب بزرگ با قفل الکترومگنتیک است. پنل تنظیمات ماشین لباسشویی پاکشوما BWF40807ST از نوع لمسی است و یک ولوم بزرگ که با چراغ‌های LED احاطه شده است کار برنامه‌ریزری شستشو را انجام می‌دهد. لباسشویی پاکشومای مذکور با بهره‌مندی از موتور دور متغیر و پشتیبانی از ۱۰ برنامه‌ی شستشو در بخش قابلیت‌ها نیز یکی از بهترین ماشین های لباسشویی پاکشوما محسوب می‌شود.

انواع ماشین لباسشویی پاکشوما

پاکشوما انواع ماشین لباسشویی درب از جلو، درب از بالای تک و درب از بالای دوقلو را تولید و عرضه می‌کند. قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما در کلیه‌ی مدل‌ها پایین‌تر از مدل‌های مشابه از سایر برندها بوده و همین امر باعث محبوبیت این برند ایرانی در بازار ماشین‌های لباسشویی شده است. قیمت لباسشویی پاکشوما با قیمت لباسشویی اسنوا و قیمت لباسشویی دوو در یک بازه قرار می‌گیرد. در مقابل اما قیمت لباسشویی بوش و قیمت لباسشویی ال جی بسیار گران‌تر از محصولات ایرانی هستند.

مدل‌های رده بالای لباسشویی پاکشوما همچون مدل BWF40906WT به قابلیت‌های جذابی همچون امکان اضافه کردن لباس حین شستشو مجهز شده‌اند. پشتیبانی از ۱۶ برنامه‌ی شستشوی اصلی و ۵ برنامه‌ی تکمیلی از دیگر ویژگی‌های مدل مذکور است. قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما مدل BWF40906WT هم‌اکنون در حدود ۲۰ میلیون تومان است که با توجه به قابلیت‌های آن می‌توان گفت که ارزش خرید بالایی دارد.

خرید ماشین لباسشویی پاکشوما

با توجه به عدم فعالیت رسمی شرکت‌هایی همچون سامسونگ و ال‌جی در ایران، خدمات پس از فروش آن‌ها به مشکل برخورده است. در این بین شرکت‌هایی همچون پاکشوما با تقویت قوای فنی خود و بروزرسانی طراحی‌ها و قابلیت‌های محصولات خود توانسته‌اند جایگزین محصولات خارجی شوند. بنابراین، می‌توان مدعی شده خرید ماشین لباسشویی پاکشوما با توجه به تعدد نمایندگی‌ها و در دسترس بودن خدمات پس از فروش انتخاب هوشمندانه‌ای است.

اگر قصد خرید ماشین لباسشویی پاکشوما دارید، می‌توانید مشخصات و قیمت لباسشویی پاکشوما را از صفحه‌ی مربوط به آن در بخش محصولات بررسی کرده و ضمن در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده نسبت به انتخاب مدل مناسب با ظرفیت کافی اقدام کنید.

سوالات متداول زومیت

  • موتور ماشین لباسشویی پاکشوما ساخت کدام کشور است؟

    موتور لباسشویی پاکشوما در برخی مدل‌ها ایرانی و در سایر مدل‌ها ساخت چین است.

  • گارانتی لباسشویی پاکشوما چند ساله است؟

    تمام ماشین های لباسشویی پاکشوما با گارانتی ۲ ساله‌ی پاک سرویس عرضه می‌شوند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه