قیمت تلویزیون هایسنس

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۵٬۲۰۰٬۰۰۰

سازنده
230
252
136
24
174
102
47 برند دیگر
کلاس ابعاد تلویوزیون
6
0
11
10
0
1
22 کلاس ابعاد تلویوزیون دیگر
نوع پنل
12
29
0
0
0
3
دسته بندی کلی تلویزیون
44
1
4
0
0
0
1 دسته بندی کلی تلویزیون دیگر
دسته‌بندی رزولوشن
3
45
1
0
نرخ بازسازی تصویر
0
13
0
16
6
2
1 نرخ بازسازی تصویر دیگر
رابط کاربری هوشمند
47
2
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
49 تلویزیون
5
تلویزیون هایسنس Hisense 55A7100
54.6 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
12.6 کیلوگرم 22.6 × 77.3 × 123 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از23,000,000تومان

3.9
تلویزیون هایسنس Hisense 55A7100
64.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
16.7 کیلوگرم 29 × 89.4 × 144.8 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از35,000,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense E7K نمای جلو
54.6 اینچ VA LCD
2 بلندگو 16 وات
11.5 کیلوگرم 27.4 × 76.8 × 123.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از24,075,000تومان

3.9
تلویزیون هایسنس Hisense 55A7100
42.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
6.9 کیلوگرم 19.6 × 61.3 × 96.1 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از12,500,000تومان

3.6
تلویزیون هایسنس Hisense 55U8H
54.6 اینچ IPS LCD
4 بلندگو و 1 ساب‌ووفر 70 وات
24.5 کیلوگرم 30 × 78.4 × 123.3 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K Mini LED

از50,000,000تومان

3.7
تلویزیون هایسنس Hisense 55U8H
64.5 اینچ IPS LCD
4 بلندگو و 1 ساب‌ووفر 70 وات
31.5 کیلوگرم 30 × 91.4 × 145.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K Mini LED

از65,500,000تومان

3.9
تلویزیون هایسنس Hisense 55A7100
49.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
9.9 کیلوگرم 22.6 × 70.9× 111.6 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از18,800,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense E7K نمای جلو
49.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 16 وات
10 کیلوگرم 27.4 × 79.3 × 111.7 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از21,000,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense 65A62H نمای جلو
54.6 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 16 وات
11 کیلوگرم 27.4 × 76.7 × 123.3 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از23,000,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense 65A62H نمای جلو
64.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
25.1 کیلوگرم 34.5 × 92.7 × 145.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از27,400,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense A4K نمای جلو
42.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 15 وات
6.2 کیلوگرم 18.6 × 61.1 × 96.5 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از12,862,120تومان

تلویزیون هایسنس Hisense A7K نمای جلو
84.6 اینچ VA LCD
2 بلندگو 36 وات
42 کیلوگرم 45.5 × 115.6 × 189.9 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از73,014,930تومان

تلویزیون هایسنس Hisense U7H نمای جلو
54.6 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
15.1 کیلوگرم 25.6 × 77.7 × 122.6 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از38,000,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense E7H نمای جلو
54.6 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
11.5 کیلوگرم 27.4 × 76.8 × 123.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از22,300,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense A6G نمای جلو
49.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 16 وات
10 کیلوگرم 22.5 × 70.9 × 111.7 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از15,000,000تومان

5
تلویزیون هایسنس Hisense A7HQ نمای جلو
84.6 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
43.4 کیلوگرم 47.4 × 118.3 × 190.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از95,000,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense 65A62H نمای جلو
64.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 16 وات
25.1 کیلوگرم 34.5 × 92.7 × 145.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از29,200,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense A62K نمای جلو
64.5 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
16.7 کیلوگرم 30 × 89.6 × 145.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از35,000,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense A62K نمای جلو
49.5 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 16 وات
10 کیلوگرم 27.4 × 70.2 × 111.9 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از18,800,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense 65A62H نمای جلو
74.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
48 کیلوگرم 34.4 × 103.9 × 167.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از40,900,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense E7K نمای جلو
64.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
16.7 کیلوگرم 30 × 89.6 × 145.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از36,900,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense 65A62H نمای جلو
54.6 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
11.5 کیلوگرم 22.6 × 77.2 × 123.1 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از18,400,000تومان

تلویزیون هایسنس Hisense U7QF نمای جلو
54.6 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
15.4 کیلوگرم 25 × 77.1 × 122.7 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از43,500,000تومان

3.7
تلویزیون هایسنس Hisense 43A62G
49.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

4.7
تلویزیون هایسنس Hisense 43A62G
49.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

4
نمای جلو تلویزیون های سنس 32A4G
31.5 اینچ LCD
2 بلندگو 12 وات
3.8 کیلوگرم 8.6 × 42.8 × 71.7 سانتی‌متر
1080 × 1920 FHD

3.4
تلویزیون هایسنس Hisense 43A62G
64.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

4.1
تلویزیون هایسنس Hisense 55U8QF
54.6 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
18.9 کیلوگرم 30.8 × 79.9 × 123.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.7
تلویزیون هایسنس Hisense 50A6101UW
49.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
9.1 کیلوگرم 21 × 71 × 112.7 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

3.9
تلویزیون هایسنس Hisense 43A62G
42.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

5
تلویزیون هایسنس Hisense 65U8QF
64.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
25.1 کیلوگرم 34.5 × 92.7 × 145.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.4
تلویزیون هایسنس Hisense 43A62G
42.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

3.7
تلویزیون هایسنس Hisense 65U7WF
64.5 اینچ -
2 بلندگو 20 وات
19.5 کیلوگرم 27.1 × 90.2 × 144.7 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.1
تلویزیون هایسنس Hisense 43N2179PW
43 اینچ -
2 بلندگو 14 وات
9 کیلوگرم -
1080 × 1920 FHD

3.9
تلویزیون هایسنس Hisense 65A7120
54.6 اینچ -
2 بلندگو 20 وات
15 کیلوگرم 25.7 × 77.8 × 122.7 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.3
تلویزیون هایسنس Hisense 43A62G
74.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

3.6
تلویزیون هایسنس Hisense 55A7100
57.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
13.8 کیلوگرم 22.6 × 81.3 × 129.3 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

3.4
نمای جلو تلویزیون هایسنس N3000UW مدل 55 اینچ با صفحه روشن
54.6 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
16.5 کیلوگرم ابعاد نامشخص
2160 × 3840 4K-UHD

4.1
تلویزیون هایسنس Hisense 65A7120
64.5 اینچ -
2 بلندگو 20 وات
نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

4.2
تلویزیون هایسنس Hisense 55A7100
74.5 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
25.6 کیلوگرم 35.6 × 104 × 167.6 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه