قیمت اسپیکر بلوتوثی و خانگی لیتو

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۵۰٬۱۰۰٬۰۰۰

۱۵۵٬۰۰۰

سازنده
42
26
17
106
26
71
234 برند دیگر
دسته‌بندی کلی
63
0
نوع اتصال
55
0
8
توان خروجی اسمی (PMPO)
0
1
0
0
0
0
94 توان خروجی اسمی (PMPO) دیگر
توان خروجی واقعی (RMS)
0
11
29
4
4
0
115 توان خروجی واقعی (RMS) دیگر
تعداد توئیتر (Treble)
1
0
0
0
0
0
تعداد میدرنج (Mid-range)
0
0
0
0
0
0
1 تعداد میدرنج (Mid-range) دیگر
تعداد ووفر (Bass)
17
18
0
0
0
0
بلوتوث
63
0
نسخه بلوتوث
50
1
0
0
0
0
4 نسخه بلوتوث دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
63 اسپیکر
ابعاد اسپیکر لیتو LEITU X-BASS 80
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
1000 گرم 148 × 172 × 386.5 میلی‌متر

از1,700,000تومان

ابعاد اسپیکر لیتو LEITU LK-37
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
686 گرم 70 × 70 × 200 میلی‌متر

از787,000تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-8 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
1030 گرم 105 × 105 × 270 میلی‌متر

از1,060,000تومان

ابعاد اسپیکر لیتو LEITU LK-28
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
544 گرم 80 × 80 × 180 میلی‌متر

از642,200تومان

اسپیکر لیتو LEITU WONDER BOOM نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
30 وات 1 اسپیکر
4000 گرم 170 × 310 × 440 میلی‌متر

از3,588,000تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-41 آبی
قابل حمل بی‌سیم
باتری داخلی 6 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
598 گرم 70 × 70 × 200 میلی‌متر

از1,022,700تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-39 نقره ای
قابل حمل بی‌سیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
546 گرم 70 × 70 × 200 میلی‌متر

از707,750تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-34 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
400 گرم 69 × 69 × 162 میلی‌متر

از839,400تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-44
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
500 گرم 65 × 65 × 185 میلی‌متر

از853,700تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-17 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
586 گرم 72 × 73 × 215 میلی‌متر

از700,000تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-40 قرمز
قابل حمل بی‌سیم
باتری داخلی 6 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
500 گرم 70 × 70 × 200 میلی‌متر

از760,000تومان

لیتو LK-43 نمای پشت
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
518 گرم 85 × 85 × 140 میلی‌متر

از841,400تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-24 مشکی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
464 گرم 70 × 71 × 166 میلی‌متر

از650,000تومان

لیتو LK-54 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
626 گرم 80 ×80 × 214 میلی‌متر

از1,105,800تومان

لیتو LK-49 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
644 گرم 85 × 85 × 125 میلی‌متر

از815,600تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-53
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
16 وات 1 اسپیکر
928 گرم 55 × 55 × 190 میلی‌متر

از997,600تومان

طراحی لیتو Hyper boom
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
30 وات 1 اسپیکر
4000 گرم 230 × 260 × 470 میلی‌متر

از3,749,000تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-31 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 1 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
370 گرم -

از585,200تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-20 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
604 گرم 90 × 90 × 200 میلی‌متر

از696,000تومان

لیتو LK-50 نمای پشت
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
16 وات 1 اسپیکر
786 گرم 50 × 90 × 200 میلی‌متر

از850,000تومان

طراحی لیتو LK-45
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
732 گرم 60 × 80 × 200 میلی‌متر

از910,000تومان

توان اسپیکر لیتو LEITU LK-33
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
784 گرم 108 × 108 × 230 میلی‌متر

از1,002,700تومان

اسپیکر لیتو LEITU LK-18 مشکی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
800 گرم 99 × 101 × 243 میلی‌متر

از721,000تومان

طراحی لیتو LK-51
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
16 وات 1 اسپیکر
520 گرم 50 × 90 × 200 میلی‌متر

از728,600تومان

ابعاد اسپیکر لیتو LEITU LK-38
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
1085 گرم 9 × 12 × 29 میلی‌متر

اسپیکر لیتو LEITU Boombox
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
نامشخص 143.73 × 153.7 × 341.5 میلی‌متر

اسپیکر لیتو LEITU LK-48 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
740 گرم 90 × 100 × 230 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر لیتو LEITU LK-46
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
- 1 اسپیکر
700 گرم 60 × 60 × 230 میلی‌متر

نمای روبرو اسپیکر لیتو LEITU LK-10 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
518 گرم -

طراحی اسپیکر لیتو LEITU Stage Box
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 8 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
4200 گرم 210 × 260 × 490 میلی‌متر

اسپیکر لیتو LEITU LK-29
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 1 ساعت
نامشخص 1 اسپیکر به همراه ایرباد
نامشخص -

اسپیکر لیتو LEITU LK-21 مشکی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
نامشخص -

اسپیکر لیتو LEITU LK-30 قرمز
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
438 گرم 67 × 68 × 172 میلی‌متر

اسپیکر لیتو LEITU LK-5 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
205 گرم 43 × 70 × 115 میلی‌متر

اسپیکر لیتو LEITU LK-4 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
730 گرم 100 × 100 × 255 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر لیتو LEITU LK-47
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
15 وات 1 اسپیکر
545 گرم 10 × 10 × 15 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر لیتو LEITU Partybox 500
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 8 ساعت
100 وات 1 اسپیکر
10000 گرم -

نورپردازی لیتو Boombox 1000
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
40 وات 1 اسپیکر
5 کیلوگرم 297 × 307 × 690 میلی‌متر

اسپیکر لیتو LEITU Partybox 1000 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
80 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 320 × 320 × 710 میلی‌متر

نورپردازی لیتو Boombox 2000
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
50 وات 1 اسپیکر
5000 گرم 297 × 307 × 690 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه