قیمت اسپیکر بلوتوثی و خانگی کینگ استار

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۵۱٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۰۰٬۰۰۰

سازنده
42
26
17
106
26
71
233 برند دیگر
دسته‌بندی کلی
66
0
نوع اتصال
64
0
2
توان خروجی اسمی (PMPO)
0
0
0
0
0
0
94 توان خروجی اسمی (PMPO) دیگر
توان خروجی واقعی (RMS)
1
7
18
2
5
0
115 توان خروجی واقعی (RMS) دیگر
تعداد توئیتر (Treble)
0
1
0
0
0
0
تعداد میدرنج (Mid-range)
0
0
0
0
0
0
1 تعداد میدرنج (Mid-range) دیگر
تعداد ووفر (Bass)
5
11
0
0
0
0
بلوتوث
57
9
نسخه بلوتوث
51
0
0
0
0
0
4 نسخه بلوتوث دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
66 اسپیکر
4.3
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS345
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
24 وات 1 اسپیکر
3120 گرم 200 × 210 × 460 میلی‌متر

از4,250,000تومان

3.7
ابعاد اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS519
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
50 وات 1 اسپیکر
4.3 کیلوگرم 250 × 250 × 560 میلی‌متر

از7,300,000تومان

4
اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS615 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
80 وات 1 اسپیکر
9 کیلوگرم 320 × 320 × 710 میلی‌متر

از12,468,800تومان

4.2
اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS640 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
80 وات 1 اسپیکر
13.6 کیلوگرم 330 × 330 × 740 میلی‌متر

از21,000,000تومان

4
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS335
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
24 وات 1 اسپیکر
2910 گرم 200 × 210 × 460 میلی‌متر

از3,850,000تومان

4.1
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS464
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
50 وات 1 اسپیکر
4350 گرم 240 × 240 × 473 میلی‌متر

از5,500,000تومان

4.2
اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS590 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
60 وات 1 اسپیکر
8800 گرم 300 × 305 × 735 میلی‌متر

از10,900,000تومان

3.5
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS462
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
50 وات 1 اسپیکر
4120 گرم 240 × 240 × 473 میلی‌متر

از4,950,000تومان

4
اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS549 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
40 وات 1 اسپیکر
8.3 کیلوگرم 320 × 320 × 710 میلی‌متر

از11,200,000تومان

4.3
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS452
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
30 وات 1 اسپیکر
4200 گرم 235 × 243 × 620 میلی‌متر

از5,700,000تومان

3.6
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS330
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
24 وات 1 اسپیکر
2800 گرم 173 × 243 × 460 میلی‌متر

از4,730,000تومان

3.7
اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS650 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
80 وات 1 اسپیکر
16.2 کیلوگرم 320 × 340 × 862 میلی‌متر

از12,827,800تومان

3.8
توان اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS485
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
3000 گرم 220 × 230 × 280 میلی‌متر

از4,500,000تومان

4
اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS302 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
16 وات 1 اسپیکر
2.4 کیلوگرم 142 × 202 × 420 میلی‌متر

از3,200,000تومان

4.5
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS510
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
50 وات 1 اسپیکر
5210 گرم 230 × 287 × 632 میلی‌متر

4
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS454
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
30 وات 1 اسپیکر
3850 گرم 240 × 240 × 470 میلی‌متر

4.1
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS065 مشکی
قابل حمل بی‌سیم
باتری داخلی 2 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
250 گرم 60 × 80 × 135 میلی‌متر

3.8
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS525
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
70 وات 1 اسپیکر
5430 گرم 230 × 287 × 632 میلی‌متر

3.8
توان اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS635
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
110 وات 1 اسپیکر
16.5 کیلوگرم 320 × 340 × 862 میلی‌متر

4.1
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS270
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
12 وات 1 اسپیکر
2040 گرم 145 × 218 × 375 میلی‌متر

3.9
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS530 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
50 وات 1 اسپیکر
5.21 کیلوگرم 230 × 287 × 632 میلی‌متر

4.3
ابعاد اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS652
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی و برق شهری -
80 وات 1 اسپیکر
13000 گرم 450 × 450 × 1250 میلی‌متر

4.1
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS250
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
8 وات 1 اسپیکر
1020 گرم 145 × 177 × 284 میلی‌متر

3.5
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS300
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
15 وات 1 اسپیکر
2200 گرم 162 × 200 × 437 میلی‌متر

5
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS112 آبی نارنجی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
411 گرم 67.5 × 69 × 160 میلی‌متر

4
ابعاد اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS620
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
80 وات 1 اسپیکر
16.2 کیلوگرم 320 × 340 × 862 میلی‌متر

3.6
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS262
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
12 وات 1 اسپیکر
1660 گرم 146 × 177 × 440 میلی‌متر

5
اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS655 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
80 وات 1 اسپیکر
18.5 کیلوگرم 410 × 400 × 730 میلی‌متر

4
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS210
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
950 گرم 98 × 180 × 260 میلی‌متر

4
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS135 مشکی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
516 گرم 80.1 × 80.1 × 188.2 میلی‌متر

4
کینگ استار KBS275 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
15 وات 1 اسپیکر
2060 گرم 157 × 195 × 400 میلی‌متر

4.1
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS060
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
490 گرم 61.6 × 75.5 × 75.7 میلی‌متر

4.3
ابعاد اسپیکر کینگ استار Kingstar KBS140
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
683 گرم 104 × 104 × 188 میلی‌متر

4.2
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS410
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
1800 گرم 185 × 225 × 365 میلی‌متر

4.6
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS113
قابل حمل بی‌سیم
باتری داخلی 3 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
447 گرم 90 × 200 میلی‌متر

3.7
کینگ استار KingStar KBS075 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
407 گرم 83 × 86 × 142 میلی‌متر

4.2
طراحی اسپیکر کینگ استار KBS105
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
3 وات 1 اسپیکر
415 گرم 79.7 × 82 × 179.4 میلی‌متر

4
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS132 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
6 وات 1 اسپیکر
781 گرم 89 × 109 × 205 میلی‌متر

4.2
کینگ استار KBS455 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
30 وات 1 اسپیکر
4.6 کیلوگرم 235 × 245 × 620 میلی‌متر

4.2
اسپیکر کینگ استار KingStar KBS068 مشکی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
442 گرم 86 × 146 × 805 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه