قیمت پاور انتک

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۱۰٬۰۰۰

سازنده
52
50
26
62
38
42
40 برند دیگر
فرم فکتور
26
0
0
0
توان خروجی
0
0
1
4
0
0
39 توان خروجی دیگر
ماژولار
12
1
13
گواهی 80Plus
4
8
6
5
0
0
1 گواهی 80Plus دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
26 پاور کامپیوتر
5
پاور کامپیوتر انتک NeoECO Platinum NE650 با توان 650 وات
650 وات Platinum با راندمان 94 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

از3,950,000تومان

4.4
پاور کامپیوتر انتک ATOM G650 با توان 650 وات
650 وات Gold
- 86 × 150 × 165 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

از3,455,000تومان

4.5
پاور کامپیوتر انتک NeoECO Platinum NE750 با توان 750 وات
750 وات Platinum با راندمان 94 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

از7,900,000تومان

4
پاور کامپیوتر انتک HCG650 با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 92 درصد
2.04 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

از3,800,000تومان

4.4
پاور کامپیوتر انتک ATOM B650 با توان 650 وات
650 وات Bronze
2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

از2,700,000تومان

پاور کامپیوتر انتک Antec NeoECO Gold Modular NEG750 750W با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 92 درصد
1.37 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

از6,202,000تومان

3.2
پاور کامپیوتر انتک Antec NeoECO Gold Modular NEG850 850W
850 وات Gold با راندمان 92 درصد
1.38 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

از6,650,000تومان

پاور کامپیوتر انتک Antec NeoECO Platinum NE850 850W
850 وات Platinum با راندمان 94 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

از8,150,000تومان

4.2
 پاور کامپیوتر انتک CSK با توان 450 وات
450 وات Bronze با راندمان 88 درصد
1.45 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر انتک Cuprum Strike Series CSK با توان 650 وات
650 وات Bronze با راندمان 88 درصد
1.95 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

4.3
پاور کامپیوتر انتک VP500P PLUS با توان 500 وات
500 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.71 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

3.4
پاور کامپیوتر انتک HCG850 با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 92 درصد
2.46 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر انتک VP 700P PLUS با توان 700 وات
700 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.89 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر انتک ATOM G750 با توان 750 وات
750 وات Gold
- 86 × 150 × 165 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

3.9
ابعاد پاور کامپیوتر انتک Antec VP500PC با توان 500 وات
500 وات با راندمان 82 درصد
1.75 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر انتک Antec Signature Platinum 1300 1300W با توان 1300 وات
1300 وات Platinum با راندمان 92 درصد
2.12 کیلوگرم 86 × 150 × 170 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

4.7
پاور کامپیوتر انتک HCG1000 Extreme با توان 1000 وات
1000 وات Gold با راندمان 92 درصد
1.66 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر انتک HCG750 با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 92 درصد
2.11 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر انتک Neo ECO Modular NE650M V2 با توان 650 وات
650 وات Bronze با راندمان 88 درصد
2.23 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V نیمه ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر انتک VP500P V2 با توان 500 وات
500 وات با راندمان 88 درصد
1.5 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر انتک VP700P با توان 700 وات / Antec VP700P 700W
700 وات با راندمان 88 درصد
1.6 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر انتک VP 650P PLUS با توان 650 وات
650 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.86 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

3.8
نمای فن پاور کامپیوتر انتک BP 450P با توان 450 وات
450 وات Standard با راندمان 82 درصد
1.5 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 80 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.9
کانکتور پاور کامپیوتر انتک Antec HCP با توان 1300 وات
1300 وات Platinum با راندمان 94 درصد
4.7 کیلوگرم 86 × 150 × 190 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری -
ATX12V تمام ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر انتک VP500 PLUS با توان 500 وات
500 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.71 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

4
 پاور کامپیوتر انتک VP550P PLUS با توان 550 وات
550 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.78 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه