قیمت ماوس ردراگون

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰

۶۵٬۰۰۰

سازنده
38
79
116
96
75
55
143 برند دیگر
کاربری
2
51
1
کلاس ابعاد
0
49
قابل استفاده با هر دو دست
8
43
نوع اتصال
2
38
14
قابلیت تنظیم حساسیت
50
0
تعداد کلید
0
0
9
8
11
0
15 تعداد کلید دیگر
نورپردازی
51
1
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
55 ماوس
4
نمای روبرو ماوس ردراگون M612 Predator
- گیمینگ
باسیم درگاه USB
11 کلید DPI تا 8000
- 135 گرم

از710,000تومان

3.8
نمای روبرو ماوس ردراگون M607 Griffin
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 7200
279 گرم 34.3 × 81.28 × 127 میلی‌متر

از630,000تومان

4
ماوس ردراگون M686 VAMPIRE ELITE
فول سایز گیمینگ
باسیم، بی‌سیم باتری داخلی
8 کلید DPI تا 16000
124 گرم 42.5 × 92 × 124 میلی‌متر

از1,510,000تومان

3.5
نمای روبرو ماوس ردراگون M601
- گیمینگ
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 7200
192 گرم -

از570,000تومان

3.6
نمای روبرو ماوس ردراگون M809 Honeycomb
- گیمینگ
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 12400
- -

از720,000تومان

4.4
نمای روبرو ماوس ردراگون Sniper Pro M801
فول سایز گیمینگ
باسیم، بی‌سیم باتری داخلی
9 کلید DPI تا 16000
120 گرم -

از1,850,000تومان

4
نمای روبرو ماوس ردراگون Ranger M910-KS
فول سایز گیمینگ
باسیم، بی‌سیم باتری داخلی
8 کلید DPI تا 4000
138 گرم -

از1,380,000تومان

4.2
ماوس ردراگون Redragon STORM M808
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 12400
87 گرم 41 × 65.5 × 126.8 میلی‌متر

از860,000تومان

4.4
ماوس ردراگون Redragon M991
فول سایز گیمینگ
بی‌سیم و باسیم باتری داخلی و درگاه USB
9 کلید DPI تا 19000
122 گرم 42 × 74.5 × 128.3 میلی‌متر

از1,900,000تومان

4
ماوس ردراگون Redragon AATROX M811 MMO
باسیم درگاه USB
فول سایز گیمینگ
117 گرم 49.5 × 86 × 123.4 میلی‌متر
15 کلید DPI تا 12400

از990,000تومان

ماوس ردراگون Redragon TRIDENT PRO M693
فول‌سایزگیمینگ
بی‌سیم و باسیمباتری داخلی و درگاه USB
7 کلیدDPI تا 8000
55 گرم40 × 66 × 127 میلی‌متر

از1,120,000تومان

ماوس ردراگون Redragon MIRAGE M690 PRO
فول‌سایزگیمینگ
بی‌سیم و باسیمباتری داخلی و درگاه USB
8 کلیدDPI تا 8000
70 گرم41 × 74 × 127 میلی‌متر

از1,050,000تومان

ماوس ردراگون Redragon WOKI M994
فول‌سایزگیمینگ
بی‌سیم و باسیمباتری داخلی و درگاه USB
6 کلیدDPI تا 26000
60 گرم41 × 76 × 125 میلی‌متر

از1,800,000تومان

ماوس ردراگون Redragon Sniper Pro M801P
فول‌سایزگیمینگ
بی‌سیم و باسیمباتری داخلی و درگاه USB
9 کلیدDPI تا 16000
145 گرم43 × 83 × 121 میلی‌متر

از1,550,000تومان

ماوس ردراگون Redragon M987-W
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
6 کلیدDPI تا 12400
90 گرم40 × 66 × 127 میلی‌متر

از670,000تومان

ماوس ردراگون Redragon M711C Cobra
فول‌سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
8 کلیدDPI تا 10000
75 گرم40 × 76 × 127 میلی‌متر

از770,000تومان

ماوس ردراگون Redragon M910-K
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
9 کلیدDPI تا 8000
145 گرم40 × 90 × 130 میلی‌متر

از840,000تومان

ماوس ردراگون Redragon M711 COBRA
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
9 کلیدDPI تا 10000
70 گرم38 × 65 × 117 میلی‌متر

از800,000تومان

ماوس ردراگون Redragon Octopus M712
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
9 کلیدDPI تا 5000
70 گرم38 × 65 × 117 میلی‌متر

از750,000تومان

ماوس ردراگون Redragon COBRA M711-FPS
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
9 کلیدDPI تا 24000
60 گرم41 × 66 × 127 میلی‌متر

از1,350,000تومان

ماوس ردراگون Redragon Cobra Preto RGB M711 V2
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
8 کلیدDPI تا 12400
90 گرم40 × 66 × 127 میلی‌متر

از1,080,000تومان

ماوس ردراگون Redragon M987-K
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
6 کلیدDPI تا 12400
55 گرم40 × 66 × 127 میلی‌متر

از780,000تومان

4.4
نمای روبرو ماوس ردراگون M719 INVADER
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 10000
140 گرم 50.8 × 109.22 × 160.2 میلی‌متر

از650,000تومان

3.9
نمای روبرو ماوس ردراگون M721-Pro Lonewolf2
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
10 کلید DPI تا 3200
166 گرم 40.5 × 67.5 × 129 میلی‌متر

از950,000تومان

4.2
نمای روبرو ماوس ردراگون Ranger M910
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
9 کلید DPI تا 12400
131 گرم 39.8 × 72.4 × 124.5 میلی‌متر

از850,000تومان

4.2
نمای روبرو ماوس ردراگون M718
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 10000
164 گرم 42 × 65 × 126 میلی‌متر

از890,000تومان

3.8
نمای روبرو ماوس ردراگون M808 Storm Pro
فول سایز گیمینگ
باسیم، بی‌سیم درگاه USB، باتری داخلی
8 کلید DPI تا 16000
98 گرم 41 × 65 × 126 میلی‌متر

از1,550,000تومان

3.8
نمای روبرو ماوس گیمینگ ردراگون M909
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 12400
160 گرم 40.5 × 67.5 × 129 میلی‌متر

از760,000تومان

3.4
نمای روبرو ماوس ردراگون M901
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
19 کلید DPI تا 24000
150 گرم 39 × 75 × 118 میلی‌متر

از990,000تومان

4.2
نمای روبرو ماوس ردراگون M710
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
133.5 گرم 25.4 × 71.12 × 112.52 میلی‌متر
8 کلید DPI تا 10000

از660,000تومان

4.5
نمای روبرو ماوس ردراگون M988 سفید
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 16000
85 گرم 40 × 66 × 127 میلی‌متر

از1,350,000تومان

4.3
نمای روبرو ماوس ردراگون REAPING ELITE M987P-K
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 32000
55 گرم -

3.6
نمای روبرو ماوس ردراگون Vampire M720
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 10000
140 گرم 50.8 × 111.76 × 172.72 میلی‌متر

3.9
نمای روبرو ماوس ردراگون M716A Inquisitor 2
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
6 کلید DPI تا 7200
200 گرم 40 × 100 × 127 میلی‌متر

3.7
ماوس ردراگون Redragon Cobra Cherry
باسیم درگاه USB
فول سایز گیمینگ
8 کلید DPI تا 12400
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

3.8
ماوس ردراگون Redragon KING COBRA
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 24000
130 گرم 40 × 66 × 127 میلی‌متر

ماوس ردراگون Redragon M994
فول‌سایزارگونومیک
بی‌سیم و باسیمباتری داخلی و درگاه USB
6 کلیدDPI تا 26000
75 گرم40 × 76 × 127 میلی‌متر

ماوس ردراگون Redragon M690 PRO
فول‌سایزگیمینگ
بی‌سیم و باسیمباتری داخلی و درگاه USB
8 کلیدDPI تا 8000
130 گرم40 × 66 × 127 میلی‌متر

ماوس ردراگون Redragon Griffin M602-KS
فول‌سایزگیمینگ
بی‌سیم و باسیمباتری داخلی و درگاه USB
7 کلیدDPI تا 4000
279 گرم42 × 81 × 127 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه