قیمت رم جی اسکیل

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۹٬۹۴۵٬۰۰۰

۱۲۹٬۵۰۰

سازنده
121
161
76
71
90
75
43 برند دیگر
فناوری حافظه
126
4
0
1
30
0
نوع حافظه
11
33
23
2
2
0
35 نوع حافظه دیگر
نوع ماژول (فرم فکتور)
153
0
8
0
0
کاربری
153
0
8
تعداد ماژول
25
130
6
ظرفیت
45
67
10
0
7
0
5 ظرفیت دیگر
سرعت
11
33
23
2
3
0
30 سرعت دیگر
تاخیر CAS
53
26
4
1
0
17
20 تاخیر CAS دیگر
تایمینگ (تاخیر)
0
0
31
0
0
0
101 تایمینگ (تاخیر) دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
161 رم
4.6
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5600 CL30 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6400 مگاهرتز 51200 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL32

از9,120,000تومان

3.8
رم جی اسکیل Trident Z ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-3600 مشکی
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از3,990,000تومان

4.4
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5600 CL30 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6000 مگاهرتز 48000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از8,300,000تومان

4.2
رم جی اسکیل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-3200
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از2,750,000تومان

3.6
نمای روبروی رم جی اسکیل Trident Z5 RGB ظرفیت 64 گیگابایت (2x32) از نوع DDR5-6000 CL30
64 گیگابایت (2x32) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6000 مگاهرتز 48000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL30

از14,500,000تومان

4.2
رم جی اسکیل G.Skill Trident Z5 RGB 32GB (2x16) DDR5-7200 CL34
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
7200 مگاهرتز 57600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL34

از9,000,000تومان

4.4
رم جی اسکیل Aegis ظرفیت 8 گیگابایت از نوع DDR4-3200
8 گیگابایت DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از1,000,000تومان

3.8
رم جی اسکیل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت از نوع DDR4-3200
16 گیگابایت DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از2,000,000تومان

3.8
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5600 CL30 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6000 مگاهرتز 48000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از7,850,000تومان

4.8
رم جی اسکیل Aegis ظرفیت 8 گیگابایت از نوع DDR4-2400
8 گیگابایت DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
2400 مگاهرتز 19200 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL17

از958,000تومان

4.3
رم جی اسکیل Trident Z Royal ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-4266 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از6,600,000تومان

4.1
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5600 CL30 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
5600 مگاهرتز 44800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از7,400,000تومان

رم جی اسکیل G.skill Ripjaws S5 32GB (2x16) DDR5-6000 CL36
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6000 مگاهرتز 48000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از6,750,000تومان

4
رم جی اسکیل Trident Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-3200
32 گیگابایت (2x16) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از5,150,000تومان

4
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32) DDR5-6400 CL32
64 گیگابایت (2x32) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6400 مگاهرتز 51200 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL32

از15,660,000تومان

3.9
رم جی اسکیل G.SKILL Ripjaws S5 ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5200 CL40 مشکی
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
5200 مگاهرتز 41600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از6,440,000تومان

4.2
رم جی اسکیل Trident Z RGB ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-3200
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از3,375,000تومان

4.5
رم جی اسکیل G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16) DDR5-5600 CL36
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
5600 مگاهرتز 44800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از6,355,000تومان

3.7
رم جی اسکیل Trident Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-3600
32 گیگابایت (2x16) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3600 مگاهرتز 28800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL18

از5,450,000تومان

4
 رم جی اسکیل Trident Z RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-3600
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
4000 مگاهرتز 32000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL18

از5,050,000تومان

3.9
رم جی اسکیل Trident Z Royal ظرفیت 64 گیگابایت (2x32) از نوع DDR4-3600
64 گیگابایت (2x32) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3600 مگاهرتز 28800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL18

از11,200,000تومان

3.4
رم جی اسکیل Ripjaws S5 ظرفیت 64 گیگابایت (2x32) از نوع DDR5-5600 سفیذ
64 گیگابایت (2x32) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
5200 مگاهرتز 41600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از11,200,000تومان

3.7
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5600 CL30 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6000 مگاهرتز 48000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL30

از8,250,000تومان

4.2
رم جی اسکیل Trident Z Neo ظرفیت 64 گیگابایت (2x32) از نوع DDR4-3600
64 گیگابایت (2x32) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3600 مگاهرتز 28800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL18

از13,198,800تومان

4
رم جی اسکیل Ripjaws V ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-3600
32 گیگابایت (2x16) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3600 مگاهرتز 28800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از4,700,000تومان

4
رم جی اسکیل Trident Z Royal ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-3600
32 گیگابایت (2x16) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3600 مگاهرتز 28800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL18

از7,050,000تومان

3.8
رم جی اسکیل Ripjaws V ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-3200
32 گیگابایت (2x16) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از4,400,000تومان

4.1
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5600 CL30 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6600 مگاهرتز 52800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL34

از8,700,000تومان

رم جی اسکیل Aegis ظرفیت 4 گیگابایت از نوع DDR4-2400
4 گیگابایت DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
2400 مگاهرتز 19200 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL17

از750,000تومان

4.4
رم جی اسکیل Trident Z Neo ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR4-3200
32 گیگابایت (2x16) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از5,400,000تومان

4.2
رم جی اسکیل Aegis ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-3200
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از2,350,000تومان

3.8
نمای رم جی اسکیل Ripjaws S5 ظرفیت 64 گیگابایت (2x32) از نوع DDR5-5600 بصورت دوتایی
64 گیگابایت (2x32) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
5600 مگاهرتز 44800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از7,230,000تومان

3.8
رم جی اسکیل G.SKILL Trident Z5 RGB ظرفیت 32 گیگابایت (2x16) از نوع DDR5-5600 CL30 نقره ای
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6000 مگاهرتز 48000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL32

از8,300,000تومان

4.7
رم جی اسکیل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-3600
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3600 مگاهرتز 28800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL18

از2,756,000تومان

3.7
رم جی اسکیل G.Skill Trident Z5 32GB (2x16) DDR5-6000 CL36 1.30V
32 گیگابایت (2x16) DDR5
دسکتاپ ماژول UDIMM
6000 مگاهرتز 48000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL36

از8,400,000تومان

4.1
رم جی اسکیل Trident Z Royal Elite ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-3600
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3600 مگاهرتز 28800 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از4,790,000تومان

3.6
رم جی اسکیل RG.Skill Ripjaws V ظرفیت 8 گیگابایت (2x4) از نوع DDR4-2400 CL17 قرمز
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
2666 مگاهرتز 21300 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL19

از3,358,800تومان

4.3
رم جی اسکیل Trident Z Royal ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-3200
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از4,150,000تومان

4.1
رم جی اسکیل Trident Z Royal ظرفیت 16 گیگابایت (2x8) از نوع DDR4-4000
16 گیگابایت (2x8) DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
4000 مگاهرتز 32000 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL18

از5,560,000تومان

3.6
 رم جی اسکیل Ripjaws V ظرفیت 16 گیگابایت از نوع DDR4-3200
16 گیگابایت DDR4
دسکتاپ ماژول UDIMM
3200 مگاهرتز 25600 مگابایت بر ثانیه
288 پین CL16

از2,267,000تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت رم جی اسکیل

جی اسکیل سهم خوبی از فروش رم در بازار گیمینگ دارد. قیمت رم جی اسکیل در مدل‌های متفاوت با توجه به عملکرد مثال‌زدنی آن بسیار مقرون به‌صرفه است. این کمپانی با تنوعی از رم‌های حرفه‌ای و گیمینگ برای کاربران کامپیوتر و لپ‌تاپ می‌تواند یکی از انتخاب‌های پیش‌روی طرفداران باشد. خرید رم جی اسکیل در بازار ایران به دلیل تنوع محصولاتش کار چندان دشواری نیست، لیست قیمت رم جی اسکیل در تمام مدل‌ها در سایت زومیت به‌صورت روزانه چندین بار از فروشگاه‌های معتبر به‌روزرسانی می‌شود و شما می‌توانید با در نظر گرفتن بودجه و نیاز خود رم جی اسکیل موردنظرتان را مقایسه و آن را از ارزان‌ترین فروشنده خریداری کنید.

قیمت رم G.Skill به‌گونه‌ای است که رقبایی مثل کورسیر را در رم‌های گیمنیگ پیش‌روی خود می‌بیند. با مقایسه قیمت رم کورسیر با جی اسکیل متوجه خواهید شد که این دو محصولات زیادی در بازه قیمتی مشترک دارند.

انواع مدل رم G.SKILL

شرکت G.Skill برای هر نوع کاربری محصولاتی ارائه داده است که شما می‌توانید با در نظر گرفتن بودجه موجود، بهترین انتخاب را داشته باشید. از رم‌های معروف جی اسکیل می‌توانیم به مدل‌های ترایدنت، اسنایپر، فلر ایکس، Ripjaws و Aegis اشاره کنیم.

رم جی اسکیل سری Trident

رم دسکتاپ جی اسکیل سری Trident از مشهورترین محصولات این کمپانی است که به‌عنوان مدل‌های پرچم‌دار و گران‌قیمت‌ این برند به حساب می‌آیند. سری ترایدنت طرفدار بسیار زیادی در بین گیمرها دارد و قابلیت‌های اورکلاک خوبی به کاربر ارائه می‌کند. از هیت‌سینک‌های فلزی با عملکرد موثر گرفته تا امکان کنترل نورپردازی RGB از مشخصات ظاهری این مدل است.

قیمت رم جی اسکیل Trident Z RGB در بخش محصولات زومیت

سری Trident جی اسکیل زیرمجموعه‌های بسیار زیادی دارد که از DDR3 تا DDR5 را شامل می‌شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید در گذشته برخی از رم‌های ترایدنت به همراه فن خنک‌کننده عرضه می‌شدند. رم‌های فوق پرسرعت Trident Z و Trident Z5 از پروفایل‌های XMP اینتل و EXPO ای‌ام‌دی پشتیبانی می‌کنند و این امکان را فراهم می‌کنند که با توجه به مادربرد و پردازنده سیستم خود بتوانید از حداکثر سرعت رم بهره ببرید.

رم جی اسکیل سری Sniper

این سری از رم‌های جی اسکیل به دو دستهSniper و Sniper X تقسیم می‌شوند که اولی جزو رم‌های DDR3 و دومی جزو رم‌های DDR4 محسوب می‌شود. رم کامپیوتر جی اسکیل سری Sniper با در نظر گرفتن سیستم سخت‌افزاری شما بهترین عملکرد را به نمایش خواهد گذاشت. رم‌های سری Sniper X در ظرفیت‌های ۸ و ۱۶ گیگابایت و کیت‌های ۱ تا ۴ کاناله تولید و روانه بازار می‌شوند. سرعت باس این رم ها از ۲۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز است و جزو دسته رم‌های پرسرعت جی اسکیل محسوب می‌شود.

سری رم‌های Sniper هم در ظرفیت‌های ۴ و ۸ گیگابایتی در کیت‌های ۱ تا ۴ تایی عرضه می‌شوند. سرعت باس رم‌های این سری بین ۱۳۳۳ تا ۲۴۰۰ مگاهرتز است. هردو سری اسنایپر از رم‌های جی اسکیل فاقد نورپردازی RGB هستند.

رم جی اسکیل سری FORTIS و Flare X

رم دسکتاپ جی اسکیل سری FORTIS و Flare X هردو از نوع DDR4 بوده و برای سیستم‌هایی با پلتفرم AMD طراحی و ساخته شده‌اند. به گفته جی اسکیل اصلی‌ترین ویژگی‌ این سری از رم‌ها عملکرد مناسب و راندمان بالا است که به‌نوعی نمایان‌گر نام‌گذاری این سری هم خواهد بود. اصلی‌ترین تفاوت دو سری FORTIS و Flare X به هیت‌سینک مربوط می‌شود. قیمت رم جی اسکیل سری فلر ایکس کمی بیشتر است و هیت‌سینک دارد. هیت‌سینک موجب پخش بهتر حرارت شده و برای سیستم‌های گیمینگ مناسب است.

قیمت رم جی اسکیل Fortis در بخش محصولات زومیت

رم جی اسکیل سری Aegis

سری Aegis که در زبان انگلیسی ایجس خوانده می‌شود در دو مدل DDR3 و DDR4 قابل خریداری است. سری Aegis به‌واقع یکی از ارزان‌ترین رم‌های این شرکت تایوانی محسوب می‌شود به‌طوری که با حداقل هزینه می‌توانید رم سیستم خود را ارتقاء دهید. مدل DDR4 رم Aegis فقط در ظرفیت ۸ و ۱۶ گیگابایت و تا حداکثر سرعت ۳۲۰۰ مگاهرتز یافت می‌شود. مدل DDR3 هم در ظرفیت‌های ۴ و ۸ گیگابایتی با حداکثر سرعت ۱۶۰۰ مگاهرتز قابل استفاده است.

رم جی اسکیل سری Ripjaws

بعد از سری ترایدنت، رم کامپیوتر جی اسکیل سری Ripjaws متنوع‌ترین مدل‌ها را در دل خود جای داده‌است. سری Ripjaws به چند زیر سری از جمله Ripjaws 4، Ripjaws V و ... تقسیم می‌شود و یکی از محبوب‌ترین مدل‌های جی اسکیل است. خبری از نورپردازی RGB در این سری نیست اما جی اسکیل از طراحی خاص و خشن گیمینگ هیت‌سینک برای هویت‌بخشی به محصولات Ripjaws بهره گرفته است.

در سری Ripjaws علاوه بر رم دسکتاپ، مجموعه متنوعی از رم لپ‌تاپ هم دیده می‌شود. رم لپ‌تاپ یا در اصطلاح SO-DIMM در این سری در انواع DDR3 و DDR4 و DDR5 تا حداکثر ۳۲ گیگابایت قابل خریداری است که با توجه به سازگاری لپ‌تاپ خود می‌توانید آن را انتخاب و خریداری کنید. قیمت رم G.Skill لپ تاپی تفاوت زیادی با سایر برندها ندارد.

قیمت رم جی اسکیل Ripjaws V در بخش محصولات زومیت

خرید رم DDR5 جی اسکیل

اگر مادربرد شما از رم DDR5 پشتیبانی می‌کند خرید رم‌ DDR5 جی اسکیل از سری‌هایZ5 Trident، Ripjaws S5، Flare X5 و ... از انتخاب‌های شما خواهند بود. فراموش نکنید در زمان نگارش این مطلب رم‌های با سرعت ۶۰۰۰ مگاهرتز بهترین عملکرد نسبت به قیمت را ارائه می‌کنند.

اگر به رم ورک‌استیشن یا R-DIMM نیاز دارید می‌توانید از سری Zeta R5 استفاده کنید که حداکثر با کیت‌های ۸ ماژول به صورت ۸ کاناله قابل استفاده هستند. احتمالا این سری از رم دسکتاپ جی اسکیل را به ندرت در بازار پیدا خواهید کرد زیرا اغلب آن‌ها با پردازنده‌های سری Xeon اینتل یا تردریپر AMD سازگاری دارند و بعضی از مادربردهای خانگی حتی از شناسایی این نوع رم‌ها ناتوان هستند.

رم DDR4 جی اسکیل

رم‌‌های DDR4 هنوز با گذشت چندین سال از ورود رم‌های DDR5 به بازار در سبد خرید علاقه‌مندان کامپیوتر به چشم می‌خورد. هنوز شرکت‌های سازنده مادربرد و پردازنده مدل‌های DDR4 را عرضه می‌کنند. رم DDR4 جی اسکیل از تمام سری‌های معرفی شده در بازار ایران موجود هستند. ارزان‌ترین آن‌ها در سری Aegis و گران‌ترین‌ آن‌ها را باید در سری Trident جستجو کرد.

رم گیمینگ جی اسکیل

وقتی صحبت از رم گیمینگ می‌شود عموما در ظاهر دو نکته یعنی هیت‌سینک و نورپردازی RGB بیشترین اهمیت را دارد. از بعد فنی نیز پایداری محصول در اورکلاک و دفع حرارت از جمله مواردی هستند که یک رم گیمینگ جی اسکیل یا هر برند دیگری را از مدل‌های عادی متمایز می‌کنند. کروشیال از جمله بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین تولیدکنندگان رم معمولی در جهان است؛ برای مقایسه مشخصات و قیمت رم کروشیال با رم گیمینگ جی اسکیل کافی است در زومیت از بخش مقایسه استفاده کنید.

خرید رم جی اسکیل

با توجه به قیمت رم کامپیوتر در موقع خرید رم جی اسکیل به سری آن توجه کنید. جی اسکیل برای همه کاربران رم‌های مخصوصی ارائه می‌کند و سبد محصولات آن متنوع است. پیش از خرید رم جی اسکیل توجه کنید که چه نوع رمی (DDR4 یا DDR5) نیاز دارید. اگر در حال حاضر رم یا رم‌هایی روی کامپیوتر خود دارید پیش از خرید از مشخصات آن و سازگاری آن از نظر سرعت و تأخیر (CL) با یکدیگر اطمینان حاصل کنید.

در صورتی که در انتخاب رم سازگار و مناسب با سایر قطعات کامپیوتر خود سوال یا ابهامی دارید، در بخش نظرات هر محصول پرسش خود را مطرح کنید یا تجربه خود را با زومیت و دیگر کاربران آن را به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول زومیت

  • آیا رم جی اسکیل در بازار ایران گارانتی دارد؟

    بله، رم جی اسکیل با گارانتی‌های معتبر عرضه می‌شود. اکثر محصولات این برند در ایران همانند سایر رقبا دارای گارانتی مادام‌العمر هستند. پیش از خرید حتما به این نکته در توضیحات فروشگاه‌ها دقت کنید.

  • علت وجود هیت سینک روی رم‌های جی اسکیل چیست؟

    به علت قدرت و سرعت پردازش در این رم‌ها به خصوص در مدل‌های بالارده و گیمینگ وجود هیت‌سینک‌ها باعث می‌شود رم‌ها خنک‌تر مانده و عملکرد خود را حفظ کنند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه