قیمت خنک کننده مایع سی پی یو دیپ کول

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۶٬۷۶۵٬۰۰۰

۲٬۳۶۲٬۶۰۰

سازنده
26
32
17
9
16
6
14 برند دیگر
کلاس ابعادی خنک‌کننده
7
2
11
6
0
تعداد فن
5
14
6
سوکت‌های اینتل مورد پشتیبانی
19
25
26
26
1
0
10 سوکت‌های اینتل مورد پشتیبانی دیگر
سوکت‌های AMD مورد پشتیبانی
7
7
7
7
26
7
8 سوکت‌های AMD مورد پشتیبانی دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
26 خنک کننده مایع
4
خنک کننده مایع دیپ کول LS720 مشکی
3 فن 120 میلی‌متری 2550 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری واترپمپ 3100 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از7,450,000تومان

4.5
خنک کننده مایع دیپ کول GAMMAXX L360 A-RGB
3 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری واترپمپ 2550 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از5,290,000تومان

3.5
خنک کننده مایع دیپ کول LS520
2 فن 120 میلی‌متری 2550 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 3100 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از5,485,000تومان

4.2
خنک کننده مایع دیپ کول LE500 Marrs
2 فن 120 میلی‌متری 2250 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2400 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی LED

از4,020,000تومان

3.9
خنک کننده مایع دیپ کول LT720
3 فن 120 میلی‌متری 2250 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری واترپمپ 3100 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از8,490,000تومان

خنک کننده مایع دیپ کول DEEPCOOL LE720
3 فن 120 میلی‌متری2250 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متریواترپمپ 2550 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از4,400,000تومان

4.1
خنک کننده مایع دیپ کول LT520
2 فن 120 میلی‌متری 2250 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 3100 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از5,957,000تومان

4.2
خنک کننده مایع دیپ کول LE300 Marrs
1 فن 120 میلی‌متری 2250 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری واترپمپ 2400 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی LED

از2,869,000تومان

3.5
خنک کننده مایع دیپ کول GAMMAXX L240 A-RGB
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2400 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از4,099,000تومان

خنک کننده مایع دیپ کول DEEPCOOL LE520
2 فن 120 میلی‌متری2250 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متریواترپمپ 2400 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از4,150,000تومان

3.9
خنک کننده مایع دیپ کول CASTLE 360EX ARGB
3 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری واترپمپ 2250 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

4
خنک کننده مایع دیپ کول CASTLE 360RGB V2
3 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری واترپمپ 2250 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

4.8
خنک کننده مایع دیپ کول CASTLE 240RGB V2
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2250 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

4.1
خنک کننده مایع دیپ کول CASTLE 240EX A-RGB
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2550 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

3.6
خنک کننده مایع دیپ کول CASTLE 240 V2
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2550 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

4.4
خنک کننده مایع دیپ کول LS320
1 فن 120 میلی‌متری 2250 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری 3100 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

4.2
خنک کننده مایع دیپ کول GAMMAXX L120 V2 با نورپردازی قرمز
1 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری واترپمپ 2400 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

3.5
نورپردازی خنک کننده مایع دیپ کول GAMMAXX L240 V2
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2400 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

4.2
خنک کننده مایع دیپ کول LS320 WH با نورپردازی
1 فن 120 میلی‌متری 2250 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری 3100 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل 85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

3.8
نورپردازی خنک کننده مایع گیم استورم CASTLE 280RGB
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2550 دور در دقیقه
35.4 دسی‌بل 96.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

3.8
نورپردازی خنک کننده مایع دیپ کول CAPTAIN 240PRO V2
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2200 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

3.5
خنک کننده مایع گیم استورم CASTLE 280RGB
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری واترپمپ 2400 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی LED

3.9
نورپردازی خنک کننده مایع دیپ کول CASTLE 280EX
2 فن 140 میلی‌متری 1600 دور در دقیقه
رادیاتور 280 میلی‌متری واترپمپ 2550 دور در دقیقه
39.8 دسی‌بل 97.03 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

4
خنک کننده مایع دیپ کول GAMMAXX L120T RED
1 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری واترپمپ 2400 دور در دقیقه
30 دسی‌بل 69.34 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی LED

3.5
خنک کننده مایع دیپ کول CASTLE 120R سبز
1 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری واترپمپ 2550 دور در دقیقه
32 دسی‌بل 66.4 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

خنک کننده مایع دیپ کول DEEPCOOL LE520 WH
2 فن 120 میلی‌متری2250 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متریواترپمپ 2400 دور در دقیقه
32.9 دسی‌بل85.85 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه