قیمت خنک کننده مایع سی پی یو کولر مستر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰

۲٬۳۵۰٬۰۰۰

سازنده
33
42
23
22
9
7
19 برند دیگر
کلاس ابعادی خنک‌کننده
7
2
20
13
0
تعداد فن
5
24
13
سوکت‌های اینتل مورد پشتیبانی
25
34
37
38
39
9
10 سوکت‌های اینتل مورد پشتیبانی دیگر
سوکت‌های AMD مورد پشتیبانی
36
36
37
37
37
36
8 سوکت‌های AMD مورد پشتیبانی دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
42 خنک کننده مایع
خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML360 ILLUSION
3 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری -
30 دسی‌بل 47.2 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از7,398,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML360L ARGB V2
3 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از5,798,000تومان

پمپ خنک کننده مایع کولر مستر MasterLiquid PL360 FLUX
3 فن 120 میلی‌متری 2300 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری -
32 دسی‌بل 72.37 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB Gen 2

از9,135,000تومان

لوله رادیاتور خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML120L V2 RED
1 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی LED

از2,362,600تومان

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240L ARGB V2
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از5,289,000تومان

نورپردازی فن و پمپ خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240 ILLUSION
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
30 دسی‌بل 47.2 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

از5,672,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID PL240 FLUX
2 فن 120 میلی‌متری 2300 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
32 دسی‌بل 72.37 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB Gen 2

از7,125,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 360 ATMOS
3 فن 120 میلی‌متری2500 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل70.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از9,947,000تومان

تبلیغات
خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML360 Vivid ARGB
3 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
نمایشگر 2 اینچی نورپردازی ARGB

از6,400,000تومان

نمای جانبی خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240 Vivid ARGB
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
نمایشگر 2 اینچی نورپردازی ARGB

از6,439,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240L V2 RED
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی LED

از4,350,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 240 ATMOS
2 فن 120 میلی‌متری2500 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل70.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از7,347,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 360L CORE ARGB WHITE
3 فن 120 میلی‌متری1750 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل71.93 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از5,799,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 240L CORE ARGB
2 فن 120 میلی‌متری1750 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل71.93 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از4,600,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 360L CORE ARGB
3 فن 120 میلی‌متری1750 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل71.93 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از5,309,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 360L CORE SF6 LUKE
3 فن 120 میلی‌متری1750 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل71.93 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از5,975,000تومان

تبلیغات
خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 360L CORE SF6 CHUN-LI
3 فن 120 میلی‌متری1750 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل71.93 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از5,950,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID ML240L V2 RGB
2 فن 120 میلی‌متری1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27 دسی‌بل62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی RGB

از5,680,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master Masterliquid ML240L V2 Blue
2 فن 120 میلی‌متری1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27 دسی‌بل62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی LED

از4,350,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 240L CORE ARGB WHITE
2 فن 120 میلی‌متری1750 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل71.93 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از4,780,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition ARGB
3 فن 120 میلی‌متری1800 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
30 دسی‌بل45 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرنورپردازی ARGB

از9,690,000تومان

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML120L V2 RGB
1 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

خنک کننده مایع کولر مستر Nepton 120XL
2 فن 120 میلی‌متری 2400 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 76 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر فاقد نورپردازی

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240L V2 ARGB WHITE EDITION
2 فن 120 میلی‌متری 1800 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 62 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

تبلیغات
نمای چپ خنک کننده مایع کولر مستر Nepton 280L
2 فن 140 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 280 میلی‌متری -
39 دسی‌بل 122.5 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر فاقد نورپردازی

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML360 RGB TR4 EDITION
3 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری -
30 دسی‌بل 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

نورپردازی خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID PRO 280
1 فن 140 میلی‌متری 2200 دور در دقیقه
رادیاتور 280 میلی‌متری -
- 64.21 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی LED

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML120L RGB TUF GAMING EDITION
1 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

نمای جانبی خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID LITE 120
1 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر فاقد نورپردازی

نورپردازی خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240R RGB
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID LITE 240
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر فاقد نورپردازی

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240L RGB
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

تبلیغات
خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240RS RGB
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری -
30 دسی‌بل 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

نورپردازی پمپ خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID PRO 240
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر فاقد نورپردازی

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML360R RGB
3 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 360 میلی‌متری -
30 دسی‌بل 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240 RGB TR4 EDITION
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

خنک کننده مایع کولر مستر Cooler Master MASTERLIQUID 120L CORE
1 فن 120 میلی‌متری1750 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متریسرعت چرخش پمپ نامشخص
27.2 دسی‌بل71.93 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگرفاقد نورپردازی

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML120RS RGB
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی RGB

نورپردازی خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML120R RGB
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 120 میلی‌متری -
- 66.7 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

خنک کننده مایع کولر مستر MASTERLIQUID ML240P MIRAGE
2 فن 120 میلی‌متری 2000 دور در دقیقه
رادیاتور 240 میلی‌متری -
27 دسی‌بل 60.95 فوت مکعب بر دقیقه
فاقد نمایشگر نورپردازی ARGB

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه