قیمت لنز دوربین زایس

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱٬۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰

۴٬۰۰۰٬۰۰۰

سازنده
113
112
79
111
56
15
17 برند دیگر
لرزشگیر تصویر
2
35
فوکوس خودکار
8
29
فوکوس دستی دائمی
16
8
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
37 لنز
4
لنز زایس Touit 12mm f2.8
لنز پرایم مانت سونی E
12 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
270 گرم 86 در 82 میلی‌متر

از43,000,000تومان

لنز زایس Zeiss 15-30mm CZ.2 نمای جانبی
لنز زوم مانت PL، سونی E و ...
15-30 میلی‌متر T2.9
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
2600 گرم 198 در 114 میلی‌متر

از1,332,000,000تومان

لنز زایس Zeiss 25mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
25 میلی‌متر T2.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
820 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از237,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 50mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
50 میلی‌متر T2.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
770 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از237,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 28-80mm T2.9 CZ.2 نمای جانبی ایستاده
لنز زوم مانت PL، سونی E و ...
28-80 میلی‌متر T2.9
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
2500 گرم 196 در 95 میلی‌متر

از1,132,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 85mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
85 میلی‌متر T2.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
880 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از237,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 135mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
135 میلی‌متر T2.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
1150 گرم 126.5 در 95 میلی‌متر

از330,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 21-100mm T2.9-3.9 LWZ.3 نمای جانبی ایستاده
لنز زوم مانت PL، سونی E و ...
21-100 میلی‌متر F2.9
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
2000 گرم 226 در 114 میلی‌متر

از557,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 35mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
35 میلی‌متر T2.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
800 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از237,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 28mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
28 میلی‌متر T2.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
840 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از238,900,000تومان

لنز زایس Zeiss 21mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
21 میلی‌متر T2.9
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
820 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از237,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 18mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
18 میلی‌متر T2.9
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
860 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از291,000,000تومان

لنز زایس Zeiss 15mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
15 میلی‌متر T2.9
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
870 گرم 83.7 در 95 میلی‌متر

از330,500,000تومان

لنز زایس Zeiss 100mm T2.1 CP.3 نمای جانبی ایستاده
لنز پرایم مانت PL، سونی E و ...
100 میلی‌متر T2.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
1010 گرم 126.5 در 95 میلی‌متر

از291,000,000تومان

3.4
Zeiss Otus 100mm F1.4
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
100 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
1405 گرم 129 در 101 میلی‌متر

3.4
Zeiss Batis 40mm F2 CF
لنز پرایم مانت سونی FE
40 میلی‌متر F2
دارای فوکوس خودکار ‌ فاقد لرزشگیر تصویر
361 گرم 93 در 91 میلی‌متر

3.5
Zeiss Batis 25mm F2
لنز پرایم مانت سونی FE
25 میلی‌متر F2
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
335 گرم 78 در 92 میلی‌متر

3.6
Zeiss Batis 85mm F1.8
لنز پرایم مانت سونی FE
85 میلی‌متر F1.8
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر تصویر
475 گرم 78 در 105 میلی‌متر

3.4
Zeiss Milvus 35mm F1.4
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
35 میلی‌متر F1.4
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر تصویر
1174 گرم 126 در 85 میلی‌متر

3.1
Carl Zeiss Distagon T* 1,4/35 ZM
لنز پرایم مانت لایکا M
35 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لررشگیر تصویر
381 گرم 65 در 63 میلی‌متر

3.3
Zeiss Milvus 50mm F1.4
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
50 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد ارزشگیر تصویر
922 گرم 98 در 83 میلی‌متر

3.6
Zeiss Otus 1.4/Zeiss Otus 1.4/55	5
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
55 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
970 گرم 141 در 92 میلی‌متر

3.8
Zeiss Batis 18mm F2.8
لنز پرایم مانت سونی E
18 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
330 گرم 80 در 78 میلی‌متر

3.3
Zeiss Otus 85mm F1.4
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
85 میلی‌متر F1.4
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
1140 گرم 138 در 101 میلی‌متر

3.5
Zeiss Batis 135mm F2.8
لنز پرایم مانت سونی FE
135 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر تصویر
614 گرم 120 در 98 میلی‌متر

3.4
Zeiss Loxia 50mm F2
لنز پرایم مانت سونی FE
50 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
320 گرم 66 در 62 میلی‌متر

3.4
Zeiss Loxia 21mm F2.8
لنز پرایم مانت سونی E
21 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
394 گرم 72 در 62 میلی‌متر

3
Zeiss Loxia 25mm F2.4
لنز پرایم مانت سونی FE
25 میلی‌متر F2.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
393 گرم 75 در 62 میلی‌متر

3.3
Zeiss Milvus 25mm F1.4
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
25 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
1225 گرم 123 در 95 میلی‌متر

3.6
Zeiss Milvus 18mm F2.8
لنز پرایم مانت کانن EF, نیکون (F (FX
18 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
721 گرم 93 در 73 میلی‌متر

3.7
Zeiss Milvus 15mm F2.8
لنز پرایم مانت کانن EF, نیکون (F (FX
15 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
947 گرم 100 در 102 میلی‌متر

3.3
Zeiss Milvus 21mm F2.8
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (DX
21 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
851 گرم 95 در 72 میلی‌متر

3.7
Zeiss Touit 50mm F2.8
لنز پرایم مانت فوجی‌فیلم X، سونی E
50 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
290 گرم 91 در 65 میلی‌متر

3.2
Zeiss Milvus 100mm F2
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
100 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
843 گرم 104 در 81 میلی‌متر

3.8
Zeiss Loxia 35mm F2
لنز پرایم مانت سونی FE
35 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
340 گرم 59 در 62 میلی‌متر

3.3
Zeiss Loxia 85mm F2.4
لنز پرایم مانت سونی FE
85 میلی‌متر F2.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
594 گرم 95 در 63 میلی‌متر

3.4
Zeiss Milvus 50mm F2 Macro
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
50 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
730 گرم 75 در 81 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه