قیمت لنز دوربین سامیانگ

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱٬۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰

۴٬۰۰۰٬۰۰۰

سازنده
113
112
79
111
56
15
17 برند دیگر
لرزشگیر تصویر
0
42
فوکوس خودکار
13
29
فوکوس دستی دائمی
20
22
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
42 لنز
نمای نزدیک لنز سامیانگ / روکینون AF 35mm f1.8 FE
لنز پرایم مانت سونی FE
35 میلی‌متر F1.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
210 گرم 64 در 65 میلی‌متر

از42,000,000تومان

Samyang AF 75mm F1.8 FE / سامیانگ
لنز پرایم مانت سونی FE
فاصله کانونی 75 میلی‌متر F1.8
فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
230 گرم 69 × 65 میلی‌متر

از40,000,000تومان

Samyang AF 18mm F2.8 FE / Rokinon AF 18mm F2.8 FE / سامیانگ
لنز پرایم مانت سونی FE
فاصله کانونی 18 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
145 گرم 61 در 64 میلی‌متر

از35,000,000تومان

Samyang AF 85mm F1.4 F / Rokinon AF 85mm F1.4 F
لنز پرایم مانت نیکون (F (FX
85 میلی‌متر F1.4
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
480 گرم 75 در 88 میلی‌متر

از55,000,000تومان

Samyang AF 14mm F2.8 FE
لنز پرایم مانت سونی FE
14 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
505 گرم 98 در 86 میلی‌متر

از55,000,000تومان

Samyang AF 24mm F2.8 FE
لنز پرایم مانت سونی FE
24 میلی‌متری F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر
93 گرم 62 در 37 میلی‌متر

از35,000,000تومان

Samyang AF 85mm F1.4 EF
لنز پرایم مانت کانن EF
85 میلی‌متری F1.4
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر
485 گرم 72 در 88 میلی‌متر

از56,000,000تومان

Rokinon AF 14mm f/2.8 FE Lens
لنز پرایم مانت کانن EF
14 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
485 گرم 96 در 91 میلی‌متر

از65,000,000تومان

Samyang AF 35mm F2.8 FE
لنز پرایم مانت سونی FE
35 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
85 گرم 33 در 62 میلی‌متر

از35,000,000تومان

 لنز سامیانگ 50mm T1.5 VDSLR AS UMC
لنز پرایم مانت سونی E
50 میلی‌متر F1.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
600 گرم 100.7 در 77 میلی‌متر

لنز سامیانگ 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II
لنز پرایم مانت کانن EF
24 میلی‌متر F1.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
600 گرم 123.4 در 83 میلی‌متر

 لنز سامیانگ 85mm T1.5 VDSLR AS IF UMC II
لنز پرایم مانت کانن EF
85 میلی‌متر F1.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
645 گرم -

لنز سامیانگ 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II
لنز پرایم مانت سونی E
35 میلی‌متر F1.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
700 گرم 111.5 در 83 میلی‌متر

نمای ایستاده / لنز سامیانگ / Samyang AF 85mm F1.4 RF
لنز پرایم مانت کانن RF
فاصله کانونی 85 میلی‌متر F1.4
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
584 گرم 98 در 88 میلی‌متر

لنز تله فوتو سامیانگ Samyang MF 14mm F2.8 Mk2 / نمای کنار
لنز پرایم مانت کانن EF
فاصله کانونی 14 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
649 گرم 96 در 87 میلی‌متر

لنز سامیانگ / Samyang MF 85mm F1.4 Mk2
لنز پرایم مانت کانن EF
فاصله کانونی 85 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
548 گرم 75 × 78 میلی‌متر

Samyang AF 85mm F1.4 FE
لنز پرایم مانت سونی FE
85 میلی‌متر F1.4
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
568 گرم 100 در 88 میلی‌متر

Samyang 135mm F2.0 ED UMC
لنز پرایم مانت کانن EF، کانن EF-M و ...
135 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
830 گرم 122 در 82 میلی‌متر

Samyang Rokinon MF 14mm F2.8 Z
لنز پرایم مانت نیکون Z
14 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
810 گرم 124 در 87 میلی‌متر

Samyang 8mm F3.5 Aspherical IF MC Fisheye
لنز پرایم مانت کانن EF-S، چهارسوم و ...
8 میلی‌متر F3.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
443 گرم 77 در 75 میلی‌متر

Samyang Rokinon MF 85mm F1.4 Z
لنز پرایم مانت سونی FE
85 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاید لرزشگیر تصویر
740 گرم 103 در 78 میلی‌متر

Samyang 14mm F2.8 IF ED MC Aspherical
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
14 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
552 گرم 96 در 78 میلی‌متر

Samyang 12mm F2 NCS CS
لنز پرایم مانت کانن EF-M، فوجی‌فیلم X و ...
12 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
260 گرم 59 در 73 میلی‌متر

Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
24 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
680 گرم 100 در 83 میلی‌متر

Samyang 85mm F1.4 Aspherical IF
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
85 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
539 گرم 75 در 78 میلی‌متر

Samyang 50mm F1.4 AS UMC
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
50 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
535 گرم 75 در 82 میلی‌متر

Samyang 35mm F1.4 AS UMC
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
35 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
660 گرم 112 در 63 میلی‌متر

Samyang AF 50mm F1.4 FE
لنز پرایم مانت سونی E
50 میلی‌متر F1.4
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
585 گرم 98 در 74 میلی‌متر

Samyang 50mm F1.2 AS UMC CS
لنز پرایم مانت کانن EF-M، میکرو چهارسوم و ...
50 میلی‌متر F1.2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
375 گرم 74 در 68 میلی‌متر

Samyang 100mm F2.8 Macro
لنز پرایم مانت کانن EF، میکرو چهارسوم
100 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
720 گرم 123 در 73 میلی‌متر

Samyang AF 35mm F1.4 FE
لنز پرایم مانت سونی FE
35 میلی‌متر F1.4
دارای فوکوس خودکار فاید لرزشگیر تصویر
645 گرم 115 در 76 گرم

Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS
لنز پرایم مانت کانن EF-M، کانن EF-S و ...
10 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
580 گرم 77 در 86 میلی‌متر

Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS
لنز پرایم مانت کانن EF-M، کانن EF-S و ...
16 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
583 گرم 89 در 83 میلی‌متر

Samyang 20mm F1.8 ED AS UMC
لنز پرایم مانت کانن EF، کانن EF-M و ...
20 میلی‌متر F1.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
497 گرم 88 در 83 میلی‌متر

Samyang Premium MF 85mm F1.2
لنز پرایم مانت کانن EF
85 میلی‌متر F1.2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
1050 گرم 98 در 93 میلی‌متر

Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS
لنز پرایم مانت کانن EF-M، فوجی‌فیلم X و ...
35 میلی‌متر F1.2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
420 گرم 74 در 68 میلی‌متر

Samyang 21mm F1.4 ED AS UMC CS
لنز پرایم مانت کانن EF-M، میکرو چهارسوم و ...
21 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
275 گرم 68 در 64 میلی‌متر

Samyang Reflex 300mm f/6.3 ED UMC CS
لنز پرایم مانت کانن EF-M، میکرو چهارسوم و ...
300 میلی‌متر F6.3
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
318 گرم 74 در 65 میلی‌متر

Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
12 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
515 گرم 73 در 77 میلی‌متر

Samyang Premium MF 14mm F2.4
لنز پرایم مانت کانن EF
14 میلی‌متر F2.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
791 گرم 109 در 95 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه