قیمت لنز دوربین المپوس

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۵٬۷۲۰٬۰۰۰

سازنده
113
112
79
111
56
15
17 برند دیگر
لرزشگیر تصویر
3
25
فوکوس خودکار
25
3
فوکوس دستی دائمی
19
9
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
28 لنز
3.6
نمای ایستاده لنز الیمپوس M.Zuiko Digital ED
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
فاصله کانونی 400-100 میلی‌متر F5–6.3
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر داخلی
1120 گرم 86 در 206 میلی‌متر

3.4
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4 Pro / المپوس
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
فاصله کانونی 90–24 میلی‌متر F4
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
254 گرم 70 در 63 میلی‌متر

3.2
Olympus M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO
لنز پرایم میکرو چهارسوم
150–400 میلی‌متر F4.5
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر تصویر
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

3.4
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
12–200 میلی‌متر F3.5–6.3
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
455 گرم 100 در 78 میلی‌متر

3.3
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS Pro
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
100–12 میلی‌متر F4
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر تصویر
561 گرم 117 در 78 میلی‌متر

3.7
Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm 1:4-5.6 R
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
150–40 میلی‌متر F4–5.6
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
190 گرم 86 در 64 میلی‌متر

3.3
Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
42–14 میلی‌متر F3.5–5.6
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
91 گرم 23 در 61 میلی‌متر

3.7
Olympus M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 Pro
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
45 میلی‌متر F1.2
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
410 گرم 85 در 70 میلی‌متر

3.6
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-40mm 1:2.8 PRO
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
40–12 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
382 گرم 84 در 70 میلی‌متر

3.8
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
50–12 میلی‌متر F3.5–6.3
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
211 گرم 83 در 57 میلی‌متر

3.1
Olympus M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
42–14 میلی‌متر F3.5–5.6
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
112 گرم 50 در 57 میلی‌متر

3.3
Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 Pro
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
25 میلی‌متر F16
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
410 گرم 87 در 70 میلی‌متر

3.4
Olympus M.Zuiko Digital 45mm F1.8
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
45 میلی‌متر F1.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
116 گرم 46 در 56 میلی‌متر

3.4
Olympus M.Zuiko Digital 25mm F1.8
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
25 میلی‌متر F1.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
136 گرم 41 در 56 میلی‌متر

3.4
Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
14–7 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
534 گرم 106 در 79 میلی‌متر

3.3
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
60 میلی‌متر F2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
186 گرم 82 در 56 میلی‌متر

3.2
Olympus M.Zuiko ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
300–75 میلی‌متر F4.8–6.7
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
423 گرم 117 در 69 میلی‌متر

3.7
Olympus M.Zuiko Digital 17mm 1:1.8
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
17 میلی‌متر F1.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
120 گرم 36 در 58 میلی‌متر

3.1
Olympus Body Cap Lens 15mm F8.0
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
15 میلی‌متر F8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
22 گرم 9 در 56 میلی‌متر

3.1
Olympus M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 Pro
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
17 میلی‌متر F1.2
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
390 گرم 87 در 67 میلی‌متر

3.7
Olympus 9mm F8 Fish-Eye Body Cap Lens
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
9 میلی‌متر F8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
30 گرم 13 در 56 میلی‌متر

3.4
Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 Pro
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
150–40 میلی‌متر f2.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
880 گرم 160 در 79 میلی‌متر

3.7
Olympus M.Zuiko Digital 300mm F4 IS Pro
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
300 میلی‌متر F4
دارای فوکوس خودکار دارای لرزشگیر تصویر
1270 گرم 227 در 93 میلی‎متر

3.2
Olympus M.Zuiko Digital ED 14-150mm F4-5.6 II
لنز زوم مانت میکرو چهارسوم
150–14 میلی‌متر F4–5.6
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
285 گرم 83 در 64 میلی‌متر

3.5
Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm 1:2
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
12 میلی‌متر F2
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
130 گرم 43 در 56 میلی‌متر

3.7
Olympus M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
8 میلی‌متر F1.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
314 گرم 80 در 62 میلی‌متر

3.6
Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
75 میلی‌متر F1.8
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
305 گرم 69 در 64 میلی‌متر

3.5
Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
30 میلی‌متر F3.5
دارای فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
128 گرم 60 در 57 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه