قیمت فلش مموری وریتی

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۵٬۹۰۰٬۰۰۰

۱۳۵٬۰۰۰

سازنده
190
193
308
187
37
86
59 برند دیگر
تعداد کانکتور
103
5
0
0
کانکتور
0
2
108
3
رابط اتصال
81
5
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
108 فلش مموری
4.3
فلش مموری وریتی O511
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 25 میلی‌متر -

از335,000تومان

4.4
فلش مموری وریتی مدل V813 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 10 × 20 میلی‌متر 5 گرم

از237,500تومان

فلش مموری وریتی Verity V811 64GB USB 3.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 3.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 24 میلی‌متر8 گرم

از359,000تومان

3.5
فلش مموری وریتی V810
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
- -

از164,000تومان

4.4
فلش مموری وریتی V810 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 10 × 19 میلی‌متر 10 گرم

از224,500تومان

4.6
فلش مموری وریتی مدل V813 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 10 × 20 میلی‌متر 5 گرم

از201,000تومان

4.8
فلش مموری وریتی مدل V813 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 10 × 20 میلی‌متر 5 گرم

از170,000تومان

4.3
فلش مموری وریتی V811 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 10 × 19 میلی‌متر 10 گرم

از190,000تومان

3.6
فلش مموری وریتی V712
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 30 میلی‌متر 15 گرم

از205,000تومان

4
فلش مموری وریتی V811 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 10 × 19 میلی‌متر 10 گرم

از170,000تومان

3.9
فلش مموری وریتی مدل V801
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 16 × 42 میلی‌متر 6.1 گرم

از189,500تومان

3.5
فلش مموری وریتی V809 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 30 میلی‌متر 20 گرم

از215,000تومان

3.5
فلش مموری وریتی V712
16 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 30 میلی‌متر 15 گرم

از190,000تومان

4
فلش مموری وریتی V809 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 30 میلی‌متر 20 گرم

از169,500تومان

3.6
فلش مموری وریتی مدل V827
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.0
1 کانکتور USB Type A
6 × 11 × 16 میلی‌متر -

از687,400تومان

3.5
فلش مموری وریتی V817
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 گرم -

از165,000تومان

3.8
فلش مموری وریتی مدل V801
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 16 × 42 میلی‌متر 6.1 گرم

از239,500تومان

4
فلش مموری وریتی V810
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 20 میلی‌متر 10 گرم

از245,000تومان

3.7
فلش مموری وریتی مدل V825
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.0
1 کانکتور USB Type A
6 × 11 × 16 میلی‌متر -

از224,500تومان

3.8
فلش مموری وریتی مدل V802
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
USB Type AUSB Type A
4 × 11 × 34 میلی‌متر 4.1 گرم

از169,500تومان

3.5
فلش مموری وریتی V907 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
- نامشخص

از229,500تومان

4
فلش مموری وریتی مدل V801
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 16 × 42 میلی‌متر 6.1 گرم

از180,100تومان

فلش مموری وریتی Verity V 806 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 33 میلی‌متر11 گرم

از264,000تومان

4.1
فلش مموری وریتی مدل V825
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.0
1 کانکتور USB Type A
6 × 11 × 16 میلی‌متر -

از188,500تومان

فلش مموری وریتی Verity V 821 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از273,000تومان

4.6
فلش مموری وریتی مدل V803
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
USB Type AUSB Type A
6 × 11 × 33 میلی‌متر 3.5 گرم

از179,500تومان

فلش مموری وریتی Verity V 816 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از204,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 907 16GB USB 3.0
16 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 3.0
1 کانکتورUSB Type A
8 × 17 × 24 میلی‌متر5 گرم

از195,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 818 64GB
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 3.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از370,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 818 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از203,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 819 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از180,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 823 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از189,000تومان

3.9
فلش مموری وریتی مدل V815
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
6 × 11 × 16 میلی‌متر -

از180,100تومان

فلش مموری وریتی Verity V 823 16GB
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از177,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 822 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از180,100تومان

فلش مموری وریتی Verity V 908 32GB USB 3.0
32 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 3.0
1 کانکتورUSB Type A
8 × 17 × 24 میلی‌متر5 گرم

از235,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 820 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

از205,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 820 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از244,000تومان

فلش مموری وریتی Verity V 808 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 20 × 34 میلی‌متر8 گرم

از180,100تومان

فلش مموری وریتی Verity V 812 16GB
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4.5 × 12 × 23 میلی‌متر11 گرم

از180,100تومان

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه