قیمت فلش مموری ترنسند

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۳۷٬۰۰۰

سازنده
190
196
309
187
37
86
59 برند دیگر
تعداد کانکتور
67
19
0
0
کانکتور
6
13
83
3
رابط اتصال
86
40
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
86 فلش مموری
Transcend JetFlash 380G
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.2 گرم
4.5 × 12.2 × 28.1 میلی‌متر

Transcend JetFlash 350
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 810
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 12.9 گرم
8.9 × 20.4 × 63.3 میلی‌متر

Transcend JetFlash 810
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 12.9 گرم
8.9 × 20.4 × 63.3 میلی‌متر

Transcend JetFlash 890S
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
8.6 × 14.3 × 28.6 میلی‌متر

Transcend JetFlash 350
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetDrive Go 300S
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
8.5 × 18 × 56 میلی‌متر

Transcend JetFlash 300
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

تبلیغات
Transcend JetFlash 700
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetDrive Go 500
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5 گرم
9 × 14 × 36 میلی‌متر

Transcend JetFlash 810
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 12.9 گرم
8.9 × 20.4 × 63.3 میلی‌متر

Transcend JetDrive Go 300K
فلش مموریفلش مموری
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
7.8 × 20 × 56.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 300
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 700
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 820G
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7 گرم
7.4 × 17 × 50.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 350
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

تبلیغات
Transcend JetDrive Go 500
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5 گرم
9 × 14 × 36 میلی‌متر

Transcend JetFlash 380S
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.2 گرم
4.5 × 12.2 × 28.1 میلی‌متر

Transcend JetFlash 810
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 12.9 گرم
8.9 × 20.4 × 63.3 میلی‌متر

Transcend JetFlash 350
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 710S
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.3 گرم
6 × 12.2 × 22.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 810
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 12.9 گرم
8.9 × 20.4 × 63.3 میلی‌متر

Transcend JetFlash 880S
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
7.5 × 12.2 × 26.8 میلی‌متر

Transcend JetFlash 700
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

تبلیغات
Transcend JetFlash 700
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 700
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.6 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 710S
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.3 گرم
6 × 12.2 × 22.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 710S
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.3 گرم
6 × 12.2 × 22.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 890S
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
8.6 × 14.3 × 28.6 میلی‌متر

Transcend JetFlash 730
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8.5 گرم
8.7 × 18.5 × 61.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 710S
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.3 گرم
6 × 12.2 × 22.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 380S
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.2 گرم
4.5 × 12.2 × 28.1 میلی‌متر

تبلیغات
Transcend JetFlash 310
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
4.5 × 16.5 × 40.3 میلی‌متر

Transcend JetDrive Go 300S
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
7.8 × 20 × 56.5 میلی‌متر

Transcend JetFlash 890S
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
8.6 × 14.3 × 28.6 میلی‌متر

Transcend JetFlash 310
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
4.5 × 16.5 × 40.3 میلی‌متر

Transcend JetFlash T3
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 20 گرم
30.3 × 12.3 × 2.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 710S
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.3 گرم
6 × 12.2 × 22.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 820G
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7 گرم
7.4 × 17 × 50.4 میلی‌متر

Transcend JetFlash 510S
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.7 گرم
4.5 × 12.2 × 21.8 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه