قیمت فلش مموری تایگون

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۲۹٬۰۰۰

سازنده
183
181
292
181
37
86
55 برند دیگر
تعداد کانکتور
73
0
0
0
کانکتور
0
0
73
0
رابط اتصال
73
0
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
73 فلش مموری
4
نمای روبرو فلش مموری تایگون P300
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
6 × 19 × 41 میلی‌متر 6 گرم

از150,000تومان

4.4
فلش مموری تایگون P222
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از177,500تومان

4.2
فلش مموری تایگون P221
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از363,000تومان

4
فلش مموری تایگون P223
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 37 میلی‌متر 5 گرم

از205,000تومان

4.3
فلش مموری تایگون P221
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از175,000تومان

3.8
نمای روبرو فلش مموری تایگون P100
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 25 میلی‌متر 3 گرم

از177,500تومان

4
نمای روبرو فلش مموری تایگون P224
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
9 × 12 × 34 میلی‌متر 6 گرم

از159,000تومان

3.6
نمای جانبی راست فلش مموری تایگون P220
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 35 میلی‌متر 11 گرم

از177,500تومان

4.3
نمای روبرو فلش مموری تایگون P224
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
9 × 12 × 34 میلی‌متر 6 گرم

از355,000تومان

4.5
نمای روبرو فلش مموری تایگون P224
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
9 × 12 × 34 میلی‌متر 6 گرم

از174,500تومان

4.3
فلش مموری تایگون P221
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از177,500تومان

3.2
فلش مموری تایگون P223
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 37 میلی‌متر 5 گرم

از208,000تومان

4
نمای جانبی فلش مموری تایگون P99
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
7 × 12 × 32 میلی‌متر 6 گرم

از177,500تومان

4.1
نمای روبرو فلش مموری تایگون P300
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
6 × 19 × 41 میلی‌متر 6 گرم

از170,000تومان

4.3
فلش مموری تایگون P222
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از144,000تومان

3
نمای روبرو فلش مموری تایگون P300
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
6 × 19 × 41 میلی‌متر 6 گرم

از360,000تومان

4.3
نمای جانبی فلش مموری تایگون P240
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 37 میلی‌متر 5 گرم

از172,500تومان

4.5
فلش مموری تایگون P221
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از144,000تومان

3.8
نمای روبرو فلش مموری تایگون P100
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
4 × 12 × 25 میلی‌متر 3 گرم

از149,000تومان

4.3
نمای روبرو فلش مموری تایگون P100
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 25 میلی‌متر 3 گرم

از138,000تومان

4.4
فلش مموری تایگون P221
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از243,000تومان

4.4
فلش مموری تایگون P222
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از383,000تومان

3.8
فلش مموری تایگون P222
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از158,000تومان

4.2
نمای روبرو فلش مموری تایگون P93
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12.5 × 48 میلی‌متر 4 گرم

از233,000تومان

3.5
فلش مموری تایگون P101
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
- -

از138,000تومان

3.6
نمای روبرو فلش مموری تایگون P97
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 37 میلی‌متر 5 گرم

از134,000تومان

4.3
نمای روبرو فلش مموری تایگون P98
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 42 میلی‌متر 5 گرم

از177,500تومان

4.1
نمای جانبی راست فلش مموری تایگون P220
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 35 میلی‌متر 11 گرم

از177,000تومان

3.8
نمای روبرو فلش مموری تایگون P98
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 42 میلی‌متر 5 گرم

از174,000تومان

4
نمای روبرو فلش مموری تایگون P98
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 42 میلی‌متر 5 گرم

از173,000تومان

3.4
فلش مموری تایگون P103
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
- -

از199,000تومان

4.4
فلش مموری تایگون P222
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 6 گرم

از179,800تومان

4.3
نمای روبرو فلش مموری تایگون P104
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 13 × 33 میلی‌متر 3 گرم

از199,000تومان

3.8
فلش مموری تایگون P300
8 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
- -

از139,000تومان

3.8
فلش مموری تایگون P91
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
- -

از138,000تومان

3.5
نمای جانبی راست فلش مموری تایگون P220
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 35 میلی‌متر 11 گرم

از134,000تومان

3.2
نمای جانبی فلش مموری تایگون P240
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 37 میلی‌متر 5 گرم

از134,000تومان

4.2
نمای جانبی فلش مموری تایگون P240
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 12 × 37 میلی‌متر 5 گرم

از193,000تومان

4.2
نمای روبرو فلش مموری تایگون P224
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
9 × 12 × 34 میلی‌متر 6 گرم

از144,000تومان

3.8
نمای جانبی فلش مموری تایگون P99
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
7 × 12 × 32 میلی‌متر 6 گرم

از138,000تومان

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه