قیمت فلش مموری کوئین تک

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۵٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۳۵٬۰۰۰

سازنده
190
193
300
187
37
86
58 برند دیگر
تعداد کانکتور
62
1
0
0
کانکتور
0
0
63
1
رابط اتصال
60
2
0
0
0
1
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
63 فلش مموری
3.8
فلش مموری کوئین تک مدل RAPID ظرفیت 64 گیگابایت آبی
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.0
1 کانکتور USB Type A
15 × 30 × 75 میلی‌متر -

از495,000تومان

3.9
نمای روبرو فلش مموری کوئین تک مدل LINK ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
- 5 گرم

از240,000تومان

3.9
نمای جانبی فلش مموری کوئین تک مدل DISK
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 11 × 32 میلی‌متر 2 گرم

از328,900تومان

3.5
فلش مموری کوئین تک مدل Nano ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 11 × 22 میلی‌متر 2 گرم

از179,000تومان

4.7
نمای روبرو فلش مموری کوئین تک مدل Cell ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
2 × 10 × 21 میلی‌متر 4.7 گرم

از183,000تومان

3.7
فلش مموری کوئین تک مدل Cell ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
2 × 10 × 21 میلی‌متر 4.7 گرم

از221,800تومان

فلش مموری کوئین تک Queen Tech NOBLE 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 43 میلی‌متر5.6 گرم

از193,000تومان

فلش مموری کوئین تک Queen Tech QUICK C-PLUS 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 3.1
1 کانکتورUSB Type A
6 × 17 × 43 میلی‌متر7.6 گرم

از299,000تومان

فلش مموری کوئین تک Queen Tech MARVEL + 64GB
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 23 میلی‌متر3.6 گرم

از363,000تومان

فلش مموری کوئین تک Queen Tech MARVEL C+ 64GB
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 23 میلی‌متر3.6 گرم

از225,000تومان

فلش مموری کوئین تک Queen Tech MARVEL 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 12 × 28 میلی‌متر3.5 گرم

از219,000تومان

4.3
نمای روبرو فلش مموری کوئین تک مدل Nano ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 11 × 22 میلی‌متر 2 گرم

3.9
نمای روبرو فلش مموری کوئین تک مدل Fact Plus ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت آلومینیوم
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
- 5 گرم

3.6
فلش مموری کوئین تک مدل RAPID ظرفیت 32 گیگابایت آبی
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.0
1 کانکتور USB Type A
15 × 30 × 75 میلی‌متر -

4.2
نمای روبرو فلش مموری کوئین تک مدل QUICK C-PLUS ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
- -

3.5
نمای روبرو فلش مموری کوئین تک مدل Fact Plus ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت آلومینیوم
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
- 5 گرم

4.1
فلش مموری کوئین تک مدل Cell ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
2 × 10 × 21 میلی‌متر 4.7 گرم

4.1
فلش مموری کوئین تک مدل Nano ظرفیت 64 گیگابایت طلایی
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 11 × 22 میلی‌متر 2 گرم

4.2
نمای روبرو فلش مموری کوئین تک مدل STEPQ ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 12 × 18 میلی‌متر -

3.7
فلش مموری کوئین تک مدل FINE ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 10 × 15 میلی‌متر -

فلش مموری کوئین تک Queen Tech 101 64GB USB 2.0
64 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 16 × 31 میلی‌متر3 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech DISK 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 32 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech CELL 8GB USB 2.0
8 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech ANGLE 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر5.5 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech 101 32GB USB 2.0
32 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 16 × 31 میلی‌متر3 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech UNIQUE 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 28 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech LINK 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 25 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech ANGLE 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر5.5 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech 101 16GB USB 2.0
16 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 16 × 31 میلی‌متر3 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech CORE 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 28 میلی‌متر3 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech NOBLE 8GB USB 2.0
8 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 43 میلی‌متر5.6 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech LINK 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 25 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech CORE 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 28 میلی‌متر3 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech FACT 8GB USB 2.0
8 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 12 × 23 میلی‌متر2 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech CORE 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 28 میلی‌متر3 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech NOBLE 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 43 میلی‌متر5.6 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech STEP 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
6 × 14 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech UNIQUE 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 28 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech STEP 8GB USB 2.0
8 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
6 × 14 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری کوئین تک Queen Tech CORE 8GB USB 2.0
8 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 28 میلی‌متر3 گرم

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه