قیمت فلش مموری پی کیو آی

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۲۹٬۰۰۰

سازنده
183
181
292
181
37
86
55 برند دیگر
تعداد کانکتور
78
22
0
0
کانکتور
15
13
94
3
رابط اتصال
97
37
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
100 فلش مموری
3.2
pqi U819L
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.6 گرم
7.3 × 14.8 × 31.55 میلی‌متر

3.4
pqi i820
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10.1 گرم
2.5 × 11 × 29 میلی‌متر

4
pqi i820
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10.1 گرم
2.5 × 11 × 29 میلی‌متر

3.8
pqi i820
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10.1 گرم
2.5 × 11 × 29 میلی‌متر

3.2
pqi i820
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10.1 گرم
2.5 × 11 × 29 میلی‌متر

3.4
pqi U819L
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.6 گرم
7.3 × 14.8 × 31.55 میلی‌متر

3.6
pqi i812
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.9 گرم
6 × 12.2 × 29.5 میلی‌متر

3.6
pqi i817L
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.54 گرم
5.6 × 13.4 × 48.63 میلی‌متر

3.6
pqi U262
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7.6 گرم
8.4 × 16.4 × 44.1 میلی‌متر

3.6
pqi i817L
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.54 گرم
5.6 × 13.4 × 48.63 میلی‌متر

3.2
pqi i817L
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.54 گرم
5.6 × 13.4 × 48.63 میلی‌متر

3.8
pqi i812
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.9 گرم
6 × 12.2 × 29.5 میلی‌متر

3.8
pqi i812
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.9 گرم
6 × 12.2 × 29.5 میلی‌متر

3.8
pqi i512
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 12 گرم
3.3 × 54 × 85 میلی‌متر

3.6
pqi U262
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7.6 گرم
8.4 × 16.4 × 44.1 میلی‌متر

3.2
pqi U821V
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6.2 گرم
8.6 × 32.5 × 14 میلی‌متر

3.2
pqi U821V
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6.2 گرم
8.6 × 32.5 × 14 میلی‌متر

3.4
pqi U843
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 18 گرم
50.0 × 38.4 × 13.4 میلی‌متر

3.4
Pqi Gmobi iStick
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9.4 گرم
9 × 28.6 × 51 میلی‌متر

3.4
pqi iConnect
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 21 گرم
8.3 × 31.3 × 54.2 میلی‌متر

3.4
pqi U176L
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8.7 گرم
9.2 × 20.5 × 53 میلی‌متر

3.8
pqi iConnect Mini
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 10 گرم
8 × 12 × 44 میلی‌متر

3.8
pqi iConnect Mini
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 10 گرم
8 × 12 × 44 میلی‌متر

3
pqi Connect 313
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 4 گرم
7 × 12 × 32 میلی‌متر

3.8
pqi InstaShot
128 گیگابایت
رابط اتصال Lighntning
فلش مموری 5.6 گرم
54.2 × 31.3 × 8.3 میلی‌متر

3.2
pqi U606L
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
19 × 16.5 × 8 میلی‌متر

3.4
pqi U606L
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
19 × 16.5 × 8 میلی‌متر

3.6
pqi U819L
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.6 گرم
7.3 × 14.8 × 31.55 میلی‌متر

3.2
pqi U819L
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.6 گرم
7.3 × 14.8 × 31.55 میلی‌متر

3
pqi i512
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 12 گرم
3.3 × 54 × 85 میلی‌متر

3.4
pqi i817L
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.54 گرم
5.6 × 13.4 × 48.63 میلی‌متر

3.4
pqi i812
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.9 گرم
6 × 12.2 × 29.5 میلی‌متر

3.8
pqi i512
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 12 گرم
3.3 × 54 × 85 میلی‌متر

3.4
pqi U262
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7.6 گرم
8.4 × 16.4 × 44.1 میلی‌متر

3.8
pqi U273
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7 گرم
8.6 × 17.2 × 46.1 میلی‌متر

3.6
pqi U273
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7 گرم
8.6 × 17.2 × 46.1 میلی‌متر

3.6
pqi U273
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7 گرم
8.6 × 17.2 × 46.1 میلی‌متر

3.4
pqi U843
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 18 گرم
50.0 × 38.4 × 13.4 میلی‌متر

3.4
pqi i-Tiff
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.4 گرم
4.6 × 12.2 × 28.2 میلی‌متر

3.8
pqi i-Tiff
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.4 گرم
4.6 × 12.2 × 28.2 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه