قیمت فلش مموری نکست

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲٬۴۵۵٬۰۰۰

۱۳۰٬۰۰۰

سازنده
183
181
292
181
37
86
56 برند دیگر
تعداد کانکتور
14
0
0
0
کانکتور
0
0
14
0
رابط اتصال
14
0
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
14 فلش مموری
4.6
فلش مموری نکست X-304
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

4
فلش مموری نکست X-302 با ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.2
نمای جانبی فلش مموری نکست X-301
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

4
فلش مموری نکست X-304 با ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.8
درگاه فلش مموری نکست X-301 با ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.7
فلش مموری نکست X-305 با ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

4.2
فلش مموری نکست X-304 با ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.2
فلش مموری نکست X-305 با ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.6
فلش مموری نکست X-301 با ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.6
فلش مموری نکست X-304 با ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.8
نمای جانبی فلش مموری نکست X-301 با ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

4.5
نمای جانبی فلش مموری نکست X-305
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

4.8
نمای روبرو فلش مموری نکست X-302 با ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

3.5
نمای روبرو فلش مموری نکست X-302 با ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 12 × 22 میلی‌متر 4 گرم

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه