قیمت فلش مموری لنوو

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۳۹٬۰۰۰

سازنده
190
193
308
187
37
86
59 برند دیگر
تعداد کانکتور
12
7
0
0
کانکتور
0
0
19
7
رابط اتصال
3
16
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
19 فلش مموری
نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU234
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 32.5 میلی‌متر 20 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو thinkplus mu221
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.1 × 40 میلی‌متر 20 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU232
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 30 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو thinkplus mu221
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.1 × 40 میلی‌متر 20 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU254
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
8.7 × 16.6 × 61.3 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU242
64 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
9.5 × 32.9 × 57.3 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU234
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 32.5 میلی‌متر 20 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU222
32 گیگابایت -
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 32.2 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU253
16 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
8.7 × 16.6 × 57.1 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU252
16 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
8.7 × 16.6 × 58 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU231
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 31.3 میلی‌متر 20 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU234
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 32.5 میلی‌متر 20 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU251
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
8.7 × 16.6 × 61.4 میلی‌متر 6.4 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU251
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
8.7 × 16.6 × 61.4 میلی‌متر 6.4 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU254
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
8.7 × 16.6 × 61.3 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU242
32 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
9.5 × 32.9 × 57.3 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU231
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 31.3 میلی‌متر 20 گرم

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU252
128 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
8.7 × 16.6 × 58 میلی‌متر -

نمای روبرو فلش مموری لنوو مدل Thinkplus MU241
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
9.5 × 16.6 × 60.5 میلی‌متر -

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه