قیمت فلش مموری کورسیر دی کی

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۲۸٬۰۰۰

سازنده
183
181
292
181
37
86
55 برند دیگر
تعداد کانکتور
7
8
0
0
کانکتور
3
4
15
1
رابط اتصال
15
6
0
0
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
15 فلش مموری
3.4
Corsair DK HT1710U1 Lightning
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 20 گرم
2 × 9 × 15 میلی‌متر

3.4
Corsair DK HT1710U1 Lightning
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6 گرم
4 × 12 × 45 میلی‌متر

3.6
Corsair DK HT1708S1O
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6 گرم
45 × 4 × 12 میلی‌متر

3.4
Corsair DK HT1807S1
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6 گرم
5 × 12 × 40 میلی‌متر

3.6
Corsair DK HT1710U1 Lightning
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6 گرم
5 × 13 × 43 میلی‌متر

4
Corsair DK HT1710U1 Lightning
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
5 × 13 × 40 میلی‌متر

3.6
Corsair DK HT1710U1 Lightning
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
5 × 13 × 43 میلی‌متر

3
Corsair DK HT1807S1
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
15 × 2 × 9 میلی‌متر

3.4
Corsair DK HT1807S1
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
15 × 2 × 9 میلی‌متر

3
Corsair DK HT1807S1
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
15 × 2 × 9 میلی‌متر

3.6
Corsair DK HT1807S1
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
15 × 2 × 9 میلی‌متر

3.8
Corsair DK HT1807U1
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
5 × 12 × 40 میلی‌متر

3.4
Corsair DK HT1807U1
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
5 × 12 × 40 میلی‌متر

3.4
Corsair DK HT1807U1
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
5 × 12 × 40 میلی‌متر

3.4
Corsair DK HT1710U1
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
5 × 12 × 40 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه