محصولات پردازنده

  پردازنده ای ام دی

  تعداد 28 محصول پیدا شده است

  محصولی با این مشخصات یافت نشد

  AMD رایزن 5 3600

  AMD Ryzen 5 3600

  AMD رایزن 5 5600X

  AMD Ryzen 5 5600X

  AMD رایزن 5 پرو 4650G

  AMD Ryzen 5 PRO 4650G

  AMD رایزن 7 5800X

  AMD Ryzen 7 5800X

  AMD رایزن 7 3800X

  AMD Ryzen 7 3800X

  AMD رایزن 9 3900X

  AMD Ryzen 9 3900X

  AMD رایزن 9 5950X

  AMD Ryzen 9 5950X

  AMD رایزن 5900X 9

  AMD Ryzen 9 5900X

  AMD رایزن 7 3700X

  AMD Ryzen 7 3700X

  AMD رایزن 3 پرو 4350G

  AMD Ryzen 3 PRO 4350G

  AMD رایزن 5 5600G

  AMD Ryzen 5 5600G

  AMD رایزن 5 2600X

  AMD Ryzen 5 2600X

  AMD رایزن 5 3600XT

  AMD Ryzen 5 3600XT

  AMD رایزن 5 2600

  AMD Ryzen 5 2600

  AMD رایزن 7 5700G

  AMD Ryzen 7 5700G

  AMD اتلون 3000G

  AMD Athlon 3000G

  AMD رایزن 9 3900XT

  AMD Ryzen 9 3900XT

  AMD رایزن 3 4300GE

  AMD Ryzen 3 4300GE

  AMD رایزن 5 پرو 5650G

  AMD Ryzen 5 PRO 5650G

  AMD رایزن تردریپر پرو 3995WX

  AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX

  AMD رایزن 7 3800XT

  AMD Ryzen 7 3800XT