قیمت کیس کامپیوتر شارکن

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰

۸۲۵٬۰۰۰

سازنده
26
8
34
15
28
43
43 برند دیگر
نوع شاسی
11
0
0
مادربرد سازگار
11
11
11
2
0
0
6 مادربرد سازگار دیگر
پنل شیشه‌ای
11
0
فرم‌فکتور پاور قابل نصب
11
0
0
0
0
0
1 فرم‌فکتور پاور قابل نصب دیگر
محل نصب پاور
9
2
0
0
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
11 کیس کامپیوتر
3.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن TG6 RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 452 × 465 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 167 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن Night Shark RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 475 × 503 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4.7
نمای نیم رخ جلو پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن TG5 Pro RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 452 × 465 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 167 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4.3
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن Skiller SGC1 RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
220 × 450 × 478 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 153 میلی‌متر 2 فن نصب شده

4.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن RGB LIT 200
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
206 × 436 × 481 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 157 میلی‌متر 2 فن نصب شده

3.9
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن PURE STEEL RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 474 × 475 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.8
نمایش فن های RGB کیس کامپیوتر شارکن TG4 RGB
6 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 430 × 455 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن TG5 RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
220 × 452 × 465 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 167 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4.2
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن RGB LIT 100
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
206 × 436 × 481 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 158 میلی‌متر 2 فن نصب شده

3.7
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر شارکن RGB Flow
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
206 × 424 × 481 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 157 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و سمت راست کیس کامپیوتر شارکن REV220
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 480 × 485 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 5 فن نصب شده

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه