قیمت کیس کامپیوتر گیم دیاس

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰

۸۲۵٬۰۰۰

سازنده
26
8
34
15
28
43
43 برند دیگر
نوع شاسی
9
1
1
مادربرد سازگار
11
11
10
1
0
0
6 مادربرد سازگار دیگر
پنل شیشه‌ای
11
0
فرم‌فکتور پاور قابل نصب
11
0
0
0
0
0
1 فرم‌فکتور پاور قابل نصب دیگر
محل نصب پاور
11
0
0
0
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
11 کیس کامپیوتر
4.1
کیس کامپیوتر گیم دیاس AURA GC1
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 352 × 442 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,626,000تومان

کیس کامپیوتر گیم دیاس TALOS E2 ELITE
10 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 392 × 467 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 190 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از3,250,000تومان

4
کیس کامپیوتر گیم دیاس APOLLO E2 ELITE
10 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 392 × 467 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 190 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از3,090,000تومان

4.7
ابعاد کیس کامپیوتر گیم دیاس AURA GC2
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 352 × 442 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از2,650,000تومان

4.1
کیس کامپیوتر گیم دیاس TALOS E3
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 363 × 447 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از3,090,000تومان

4.8
ابعاد کامپیوتر گیم دیاس GAMDIAS ATHENA P1
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
220 × 465 × 485 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از4,900,000تومان

کیس کامپیوتر گیم دیاس NESO P1 رنگ سفید
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
310 × 490 × 495 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید، مشکی و قرمز، مشکی و سفید
خنک‌کننده CPU تا 193 میلی‌متر فاقد فن نصب شده

از8,300,000تومان

3.8
کیس کامپیوتر گیم دیاس ATHENA M6
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 410 × 477 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 190 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.9
کیس کامپیوتر گیم دیاس APOLLO M2 ELITE
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
220 × 430 × 490 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر گیم دیاس TALOS E1
4 اسلات توسعهپاور ATX PS2
190 × 365 × 365 میلی‌مترMini Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 158 میلی‌متر3 فن نصب شده

4.5
نمای جانبی کیس کامپیوتر گیم دیاس TALOS P1A
9 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 481 × 550 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه