قیمت کیس کامپیوتر فاطر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰

۸۲۵٬۰۰۰

سازنده
26
8
34
15
28
43
43 برند دیگر
نوع شاسی
33
0
0
مادربرد سازگار
33
30
33
2
0
3
6 مادربرد سازگار دیگر
پنل شیشه‌ای
27
6
فرم‌فکتور پاور قابل نصب
33
0
0
0
0
0
1 فرم‌فکتور پاور قابل نصب دیگر
محل نصب پاور
21
12
0
0
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
33 کیس کامپیوتر
4.5
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-523X
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
185 × 370 × 410 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از2,090,000تومان

4
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-740M
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 380 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از2,780,000تومان

4
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-718
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 345 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 185 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از2,579,000تومان

4
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-530P
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 410 × 445 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,495,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-510M
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
185 × 410 × 465 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,075,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت راست کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-520X
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 390 × 445 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 185 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از2,660,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-525X
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
185 × 354 × 413 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از2,171,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-740G
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 380 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,689,000تومان

4.2
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-510S
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
185 × 410 × 465 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,015,000تومان

4.1
نمای جلو و سمت راست کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-790M
9 اسلات توسعهپاور ATX PS2
225 × 460 × 465 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر4 فن نصب شده

از4,069,000تومان

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر فاطر FG-800W
7 اسلات توسعه ATX PS2
280 × 425 × 435 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای سفید
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از5,787,000تومان

4.6
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-3204
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
176 × 400 × 410 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 150 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از998,000تومان

ابعاد و نورپردازی کیس کامپیوتر فاطر FG-800B
7 اسلات توسعه ATX PS2
280 × 425 × 435 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از5,640,000تومان

4.3
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-3203
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
176 × 400 × 410 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 150 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از980,000تومان

4.1
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-3205
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
176 × 400 × 410 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 150 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از998,000تومان

4.2
نمای نیم رخ جلوی و سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل F-3207
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
176 × 410 × 400 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 150 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از998,000تومان

کیس کامپیوتر فاطر FG-730W نمای سمت چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
200 × 420 × 460 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایسفید
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر4 فن نصب شده

از3,398,000تومان

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر فاطر FG-770W
7 اسلات توسعه ATX PS2
220 × 470 × 490 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای سفید
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از4,187,450تومان

نمای چپ کیس کامپیوتر فاطر FG-527B
7 اسلات توسعه ATX PS2
202 × 410 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 150 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از2,398,000تومان

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر فاطر FG-770B
7 اسلات توسعه ATX PS2
220 × 470 × 490 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از3,998,000تومان

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر فاطر F-3301
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
180 × 405 × 425 میلی‌مترMid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از1,173,000تومان

نورپردازی کیس کامپیوتر فاطر FG-720W
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
210 × 405 × 445 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایسفید
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر4 فن نصب شده

از2,599,000تومان

کیس کامپیوتر فاطر FG-523W نمای سمت چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
185 × 370 × 410 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایسفید
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر2 فن نصب شده

از2,129,000تومان

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر فاطر FG-790B
9 اسلات توسعهپاور ATX PS2
225 × 460 × 465 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر3 فن نصب شده

از4,298,000تومان

کیس کامپیوتر فاطر F-3206 نمای سمت چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
176 × 400 × 410 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 150 میلی‌متر1 فن نصب شده

از1,025,000تومان

3.8
کیس کامپیوتر فاطر FG-730B نمای سمت چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
200 × 420 × 460 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر4 فن نصب شده

4.5
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-510H
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
185 × 410 × 465 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4.4
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر فاطر مدل FG-720S
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 405 × 445 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

کیس کامپیوتر فاطر FG-510SZ نمای چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
185 × 410 × 465 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌مترفاقد فن نصب شده

کیس کامپیوتر فاطر FG-510HZ نمای سمت چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
185 × 410 × 465 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌مترفاقد فن نصب شده

کیس کامپیوتر فاطر FG-745G نمای سمت چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
200 × 425 × 460 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر1 فن نصب شده

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر فاطر FG-800WZ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
280 × 425 × 435 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایسفید
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌مترفاقد فن نصب شده

کیس کامپیوتر فاطر FG-510MZ نمای سمت چپ
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
185 × 410 × 465 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌مترفاقد فن نصب شده

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه