ماشین پژو

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۰

۰

سازنده
67
30
40
49
18
20
74 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
30 خودرو
Peugeot 206 / پژو ۲۰۶
هاچ‌بک 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 7.3 لیتر در 100 کیلومتر
110 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot 206 V8 SD / پژو ۲۰۱۶ صندوقدار
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1360 سی‌سی 6.4 لیتر در 100 کیلومتر
75 اسب بخار 188 نیوتن‌متر در 3400 دور در دقیقه
دستی 5 دندهدستی 5 دنده

Peugeot 206 V8 SD / پژو ۲۰۱۶ صندوقدار
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 7.3 لیتر در 100 کیلومتر
110 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
خودکار 4 دندهخودکار 4 دنده

Peugeot 206 V8 SD / پژو ۲۰۱۶ صندوقدار
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 6.6 لیتر در 100 کیلومتر
110 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دندهدستی 5 دنده

Peugeot 206 V8 SD / پژو ۲۰۱۶ صندوقدار
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1600 سی‌سی 6.6 لیتر در 100 کیلومتر
110 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دندهدستی 5 دنده

Peugeot 208
هاچ‌بک 4 سرنشین
3 سیلندر - 1199 سی‌سی 6.3 لیتر در 100 کیلومتر
110 اسب بخار 205 نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان برقی

Peugeot 5008
شاسی بلند 7 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 6 لیتر در 100 کیلومتر
177 اسب بخار 400 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

Peugeot 508 2019
سدان 5 سرنشین
4 سیلندر - 1598 سی‌سی 7.1 لیتر در 100 کیلومتر
224 اسب بخار 300 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

Peugeot 308
هاچ‌بک 5 سرنشین
4 سیلندر - 1598 سی‌سی 7 لیتر در 100 کیلومتر
224 اسب بخار 285 نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

Peugeot 3008
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 6 لیتر در 100 کیلومتر
177 اسب بخار 400 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

Peugeot 206 V8 SD / پژو ۲۰۱۶ صندوقدار
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 6.61 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

PEUGEOT 405 GLX / 	پژو ۴۰۵ جی ال ایکس GLX
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1761 سی‌سی 9 لیتر در 100 کیلومتر
100 اسب بخار 153 نیوتن‌متر در 3000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot PARS LX / پژو پارس ال ایکس
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 7.5 لیتر در 100 کیلومتر
108 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot 207 / پژو 207 / 206 پلاس
هاچ‌بک 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 6.6 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot 3008
کراس‌اور 5 سرنشین
3 سیلندر - 1199 سی‌سی 6.4 لیتر در 100 کیلومتر
131 اسب بخار 230 نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
دستی 6 دنده فرمان برقی

خودرو پژو پارس سال قرمز / IKCO Peugeot PARS
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1761 سی‌سی 9.1 لیتر در 100 کیلومتر
100 اسب بخار 153 نیوتن‌متر در 3000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot 206 / پژو ۲۰۶
هاچ‌بک 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 6.6 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

PEUGEOT 405 SLX / 	پژو ۴۰۵ اس ال ایکس SLX
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 7.5 لیتر در 100 کیلومتر
108 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot 206 / پژو ۲۰۶
هاچ‌بک 4 سرنشین
4 سیلندر - 1360 سی‌سی 6.4 لیتر در 100 کیلومتر
75 اسب بخار 118 نيوتن متر در 3400 دور در دقيقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot 2008 / پژو ۲۰۰۸
کراس‌اور 4 سرنشین
4 سیلندر - 1600 سی‌سی 6.7 لیتر در 100 کیلومتر
163 اسب بخار 240 نیوتن‌متر در 1400 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان برقی

Peugeot 508 / پژو ۵۰۸ مدل ۲۰۱۷
سدان 5 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 5.6 لیتر در 100 کیلومتر
178 اسب بخار 400 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان الکتروهیدرولیک

Peugeot 208
هاچ‌بک 4 سرنشین
3 سیلندر - 1199 سی‌سی 5.5 لیتر در 100 کیلومتر
83 اسب بخار 118 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان برقی

خودرو پژو 301 نمای جلو / Peugeot 301
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 6.6 لیتر در 100 کیلومتر
114 اسب بخار 150 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot 207 / پژو 207 / 206 پلاس
هاچ‌بک 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 7.1 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
خودکار 5 دنده فرمان هیدرولیک

PEUGEOT 405 GLX / 	پژو ۴۰۵ جی ال ایکس GLX
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1761 سی‌سی 9 لیتر در 100 کیلومتر (بنزین)
100 اسب بخار (بنزین) 153 نیوتن‌متر در 3500 دور در دقیقه (بنزین)
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

Peugeot PARS LX / پژو پارس ال ایکس
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 8.15 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
خودکار 4 دنده فرمان هیدرولیک

خودرو پژو پارس سال قرمز / IKCO Peugeot PARS
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1761 سی‌سی 9.1 لیتر در 100 کیلومتر (بنزین)
100 اسب بخار (بنزين) 153 نیوتن‌متر در 3000 دور در دقیقه (بنزين)
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

پژو ۲۰۷ صندوقدار / Peugeot 207
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1587 سی‌سی 7.3 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 142 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
خودکار 4 دنده فرمان برقی

Peugeot 508 / پژو ۵۰۸ مدل ۲۰۱۷
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1600 سی‌سی 6.9 لیتر در 100 کیلومتر
163 اسب بخار 240 نیوتن‌متر در 1400 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان الکتروهیدرولیک

Peugeot 508 / پژو ۵۰۸ مدل ۲۰۱۶
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1600 سی‌سی 6.9 لیتر در 100 کیلومتر
163 اسب بخار 240 نیوتن‌متر در 1400 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان الکتروهیدرولیک

بیشتر بخوانیم

پژو یکی از قدیمی‌ترین برندهای تاریخ خودروسازی است که در اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت. پژو در سال‌های اول به‌تولید آسیاب فلفل و نمک و قهوه مشغول بود، اما در سال ۱۸۹۶ به‌صنعت خودروسازی وارد شد. پژو در دوران مدرن، ماشین های شهری و کوچک، اقتصادی، اسپرت، برقی، لوکس و تجاری تولید می‌کند و یکی از اعضای اصلی گروه خودروسازی PSA است.

مدل‌های 308، 3008 و 208 از بهترین خودرو های جدید پژو هستند؛ معروف‌ترین خودروهای پژو در ایران، مدل‌های پژو 206، پژو 405، پژو 207، 504 و پژو 508 هستند که به‌صورت برنامه‌ای مشترک با ایران خودرو یا به‌صورت وارداتی فروخته شده‌اند. پژو در فرانسه، الجزیره، آرژانتین، پرتغال، اسپانیا، برزیل و اسلوونی خط تولید و کارخانه دارد؛ در کشورهای دیگر مثل ایران، اتریش، چین، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، ویتنام، روسیه، نیجریه، مالزی و آذربایجان پژو در همکاری با شرکت‌های دیگر محصولاتش را مونتاژ و عرضه می‌کند.

مقایسه مشخصات محصولات پژو با رقبا، گالری عکس و مشاهده دیدگاه‌های کاربران در مورد خودرو های پژو در بخش محصولات زومیت امکان‌پذیر است. همچنین شما می‌توانید سوالات خود در مورد هر یک از خودروهای این شرکت را از طریق بخش پرسش و پاسخ در میان گذاشته تا کارشناسان زومیت و کاربران به آن‌ها پاسخ دهند.

در آینده امکان مشاهده قیمت خودروهای پژو در بازار،‌ شرایط فروش و ... نیز در اختیار کاربران این بخش قرار خواهد گرفت.

سوالات متداول زومیت

 • چطور خودروهای مختلف پژو را با یکدیگر و رقبا مقایسه کنیم؟

  شما می‌توانید با استفاده از بخش خودرو محصولات زومیت و طریق لیست ماشین‌ها و هم از صفحه هر محصول و فشردن کلید مربوط به آن، مقایسه خود را انجام دهید.

 • تفاوت پژو 405 و پارس چیست؟

  پژو پارس، فیس‌لیفت 405 ساخت ایران خودرو با قطعات مشابه و تفاوت‌های جزئی در قوای محرکه است.

 • چند مدل خودرو پژو 405 در بازار کشورمان وجود دارد؟

  ۴۰۵ GL ۴۰۵ GLI ۴۰۵ GLX ۴۰۵ SLX ۴۰۵ و مدل استیشن

 • بهترین خودرو پژو کدام مدل است؟

  از بین محصولات جدید پژو، دو مدل پژو 3008 و 208 GTi عملکرد فنی و کیفیت بالایی دارند

 • چرا خودروهای قدیمی پژو در ایران تولید می‌شوند؟

  برخی از خودروهای پژو مثل مدل 405 و 206 با اینکه سال‌ها پیش در فرانسه از خط تولید خارج شده‌اند، اما هنوز هم در ایران عرضه می‌شوند. براساس معامله‌ی ایران خودرو و پژو، پلتفرم این مدل‌ها در ایران لایسنس شده است؛ بنابراین تا زمانی که تولیدکننده‌ی ایرانی برنامه داشته باشد، خودروهای قدیمی پژو عرضه می‌شوند.

 • شرایط پژو در بازارجهانی خودرو چگونه است؟

  پژو یکی از بزرگ‌ترین خودروسازهای اروپا است و به‌خصوص در فرانسه، فروش بالایی دارد. در خارج از اروپا، خودروهای پژو در کشورهای درحال‌توسعه مونتاژ و عرضه می‌شوند و کیفیت قابل‌قبولی دارند. پژو اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ از بازار آمریکا خارج شد اما احتمال دارد که دوباره به این کشور بازگردد.

 • پژو بهتر است یا رنو؟

  خودروهای شهری پژو و رنو معمولا در یک سطح هستند، اما در مدل‌های اسپرت، رنو محصولات جذاب‌تری تولید می‌کند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه