لیست خودرو مدیران خودرو

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۰

۰

سازنده
67
30
40
49
18
20
74 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
20 خودرو
4.1
خودرو ام وی ام ایکس 22 پرو MVM X22 Pro
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1497 سی‌سی 50 لیتر حجم باک
116 اسب بخار 143 نیوتن‌متر
دستی 5 دنده فرمان برقی

3.4
خودرو ام وی ام ایکس 22 پرو MVM X22 Pro
کراس‌اور 4 سرنشین
3 سیلندر - 998 سی‌سی 8.9 لیتر در 100 کیلومتر
102 اسب بخار 150 نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
خودکار CVT فرمان برقی

خودرو ام وی ام MVM X33 Cross
کراس‌اور 5 سرنشین
3 سیلندر - 998 سی‌سی 50 لیتر حجم باک
112 اسب بخار 150 نیوتن‌متر
خودکار CVT فرمان برقی

3.7
خودرو فونیکس Fownix FX
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1598 سی‌سی 6.9 لیتر در 100 کیلومتر
197 اسب بخار 290 نیوتن‌متر
خودکار 7 دنده فرمان برقی

3.4
MVM X55 2018
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1498 سی‌سی 7.1 لیتر در 100 کیلومتر
147 اسب بخار 210نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
خودکار دوکلاچ 6 دنده فرمان برقی

4.1
MVM 530 2006
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1971 سی‌سی 6.8 لیتر در 100 کیلومتر
139 اسب بخار 182 نیوتن‌متر در 4500 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.5
MVM 110 2004
هاچ‌بک 4 سرنشین
3 سیلندر - 800 سی‌سی 5.5 لیتر در 100 کیلومتر
52 اسب بخار 70 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
دستی 5 دندهدستی 5 دنده

3.2
MVM 315 2008
هاچ‌بک 4 سرنشین
4 سیلندر - 1497 سی‌سی 4.6 لیتر در 100 کیلومتر
109 اسب بخار 140 نیوتن‌متر در 4500 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
MVM 550 2014
سدان 5 سرنشین
4 سیلندر - 1971 سی‌سی4 سیلندر - 1971 سی‌سی
139 اسب بخار 182 نیوتن‌متر در 4300 دور در دقیقه
خودکار CVTخودکار CVT

4
MVM X33 2005
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1971 سی‌سی 9.5 لیتر در 100 کیلومتر
139 اسب بخار 182 نیوتن‌متر در 4300 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
MVM X33 2010
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1971 سی‌سی4 سیلندر - 1971 سی‌سی
175 اسب بخار 182 نیوتن‌متر در 4300 دور در دقیقه
خودکار CVTخودکار CVT

3.2
MVM X22 / ام وی ام ایکس ۲۲
کراس‌اور 4 سرنشین
4 سیلندر - 1497 سی‌سی 5.9 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 135 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.1
MVM X22 / ام وی ام ایکس ۲۲
کراس‌اور 4 سرنشین
4 سیلندر - 1497 سی‌سی 6.1 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 135 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 4 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
خودرو ام وی ام 110 اس سفید / MVM 110S
هاچ‌بک 4 سرنشین
3 سیلندر - 998 سی‌سی 4.2 لیتر در 100 کیلومتر
68 اسب بخار 93 نیوتن‌متر در 3500 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
MVM X33 / ام وی ام ایکس ۳۳
شاسی بلند 4 سرنشین
4 سیلندر - 1971 سی‌سی 55 لیتر حجم باک
136 اسب بخار 180 نیوتن‌متر در 4300 تا 4500 دور در دقیقه
خودکار CVT دنده فرمان هیدرولیک

3.6
خودرو ام وی ام 110 اس سفید / MVM 110S
هاچ‌بک 4 سرنشین
3 سیلندر - 998 سی‌سی 4.2 لیتر در 100 کیلومتر
68 اسب بخار 93 نیوتن‌متر در 3500 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.7
MVM 315
هاچ‌بک 4 سرنشین
4 سیلندر - 1497 سی‌سی 6.5 لیتر در 100 کیلومتر
107 اسب بخار 140 نیوتن‌متر در 4500 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
MVM X33 / ام وی ام ایکس ۳۳
شاسی بلند 4 سرنشین
4 سیلندر - 1971 سی‌سی 55 لیتر حجم باک
136 اسب بخار 180 نیوتن‌متر در 4300 تا 4500 دور در دقیقه
خودکار CVT دنده فرمان هیدرولیک

3.2
MVM X22 / ام وی ام ایکس ۲۲
کراس‌اور 4 سرنشین
4 سیلندر - 1497 سی‌سی 5.9 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 135 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.9
MVM X22 / ام وی ام ایکس ۲۲
کراس‌اور 4 سرنشین
4 سیلندر - 1497 سی‌سی 6.1 لیتر در 100 کیلومتر
105 اسب بخار 135 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 4 دنده فرمان هیدرولیک

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه