آی بی ام

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | 16 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | 27 دیدگاه

ویدیو | صدرا مخملی | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | 10 دیدگاه

پردازنده | مرجان شیخی | ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | 28 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۴۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | 56 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | 12 دیدگاه