اوبر

اوبر یک کمپانی امریکایی ارائه تاکسی اینترنتی است که از طریق اپ موبایل مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد.

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | 25 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | 20 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | 7 دیدگاه

| ۱۷:۱۶ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۲:۵۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۳۳ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۴۶ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۴۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | 17 دیدگاه

| ۱۶:۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید