مصاحبه اختصاصی زومیت

مصاحبه اختصاصی زومیت با مدیران ارشد شرکت‌های ایرانی و خارجی و همچنین مصاحبه با فعالان حوزه‌ی فناوری

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | 26 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | 46 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | 77 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | 54 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | 30 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | 18 دیدگاه

| ۱۶:۱۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | 24 دیدگاه

| ۲۰:۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | 51 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | 40 دیدگاه

| ۱۸:۱۱ ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | 23 دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۳۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | 21 دیدگاه

| ۱۷:۵۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۰۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | 76 دیدگاه

بیشتر بخوانید