مصاحبه اختصاصی زومیت

مصاحبه اختصاصی زومیت با مدیران ارشد شرکت‌های ایرانی و خارجی و همچنین مصاحبه با فعالان حوزه‌ی فناوری

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | 19 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | 14 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | 82 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | 23 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | 26 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | 46 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | 77 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | 54 دیدگاه

| ۱۶:۱۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | 30 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | 9 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | 24 دیدگاه

بیشتر بخوانید