زوم پلاس

زوم پلاس شامل مقالاتی است که کمتر به حوزه‌ی تکنولوژی ارتباط دارند مواردی مثل شاتر، معماری، مقالات علمی، خودرو و نجوم

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۰:۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | 5 دیدگاه

علمی | نجوم | زوم پلاس | فرید کریمی | ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید