چرا تصاویر کپچا این‌قدر افسرده‌کننده و دلگیرند؟

با عجیب ترین حیوانات دنیا آشنا شوید

مروری بر عجیب‌ ترین رکوردهای گینس

گوناگون

| ۱۸:۳۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | 24 دیدگاه

| ۲۳:۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | 12 دیدگاه

گوناگون | فرید کریمی | ۲۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | 27 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | 78 دیدگاه

گوناگون | فرید کریمی | ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | 13 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | 11 دیدگاه

| ۱۴:۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | 14 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | 43 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | 16 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | 26 دیدگاه

گوناگون | فرید کریمی | ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | 32 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | 6 دیدگاه

| ۰۷:۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | 13 دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | 5 دیدگاه