واقعیت افزوده

واقعیت افزوده یا Augmented Reality فناوری است که از طریق هدست‌های مخصوص دنیای مجازی و دنیای واقعی ترکیب می‌شوند و اشیاء مجازی در دنیای پیرامون ما اضافه می شوند

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | 8 دیدگاه

| ۲۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | 15 دیدگاه

| ۲۲:۴۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | 7 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید