زوم‌کست

پادکست ویدیویی زومیت در باره‌ی گجت‌ها یا فناوری‌های مختلف و بحث در باره‌ی کم و کیف آن‌ها

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 18 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | 71 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۲۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | 22 دیدگاه

ویدیو | صدرا مخملی | ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | 44 دیدگاه

موبایل | صدرا مخملی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | 13 دیدگاه

زوم‌کست | محمدامین صدقی | ۲۱:۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | 48 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | 83 دیدگاه

| ۱۷:۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | 22 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | 3 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۲۲:۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | 26 دیدگاه

آموزش | محمدحسین جعفری | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | 12 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۰۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 1 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | 53 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | 12 دیدگاه

زوم‌کست | صدرا مخملی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | 10 دیدگاه

MWC | محمدحسین جعفری | ۲۳:۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | 27 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | 5 دیدگاه