سیاره مشتری را بهتر بشناسیم؛ ویژگی ها، کاوش ها و قمرها

سیاره زحل را بهتر بشناسیم؛ ویژگی‌ها، کاوش‌ها و قمرها

بیوگرافی ادوین هابل، ستاره شناس اسطوره‌ای کاشف فضای فراکهکشانی

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۱۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | 4 دیدگاه

نجوم و فضا | سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | 10 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | 18 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | 8 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | 10 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | 17 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | + دیدگاه

نجوم و فضا | سارا ارجمند | ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | 52 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید