فرازمینی ها ؛ از حیات فرازمینی میکروبی تا اشیای پرنده‌ ناشناس

سیاره زحل را بهتر بشناسیم؛ ویژگی‌ها، کاوش‌ها و قمرها

استارلینک ؛ هرآنچه درباره اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس باید بدانید

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | 53 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | 37 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | 12 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | 45 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید