فرازمینی ها؛ از حیات فرازمینی میکروبی تا اشیای پرنده‌ ناشناس

سیاره زحل را بهتر بشناسیم؛ ویژگی‌ها، کاوش‌ها و قمرها

استارلینک ؛ هرآنچه درباره اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس باید بدانید

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 11 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 30 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 6 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | 15 دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | + دیدگاه

نجوم و فضا | سارا ارجمند | ۲۲:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | 31 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید