پرونده ویژه جیمز وب؛ بزرگ‌ترین تلسکوپ فضایی جهان چگونه تاریخ کیهان را بازنویسی خواهد کرد؟

کهکشان ها | نحوه به وجود آمدن، انواع، تعداد و هر آنچه باید بدانید

سیاه چاله چیست؛ هرآنچه باید درباره سیاه چاله‌ها، اسرارآمیزترین اجرام جهان بدانیم

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۰۹:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | 15 دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | 4 دیدگاه

نجوم و فضا | سارا ارجمند | ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | 53 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | + دیدگاه

نجوم و فضا | مریم صفدری | ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | 8 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | 25 دیدگاه