فضا و نجوم

فضا به منطقه‌ای نسبتاً خلأ در خارج از جو زمین گفته می‌شود. هیچ مرز مشخصی میان جو زمین و فضا وجود ندارد ولی هرچه از فضا به اتمسفر زمین نزدیکتر شویم، چگالی کمتر می‌شود؛ یعنی چگالی فضاهای دور از اتمسفر بیشتر است.

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 8 دیدگاه

| ۱۶:۴۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۰:۵۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | 22 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | 10 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 9 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | 71 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید