مایکروسافت تیمز

مایکروسافت تیمز / Microsoft Teams نام پلتفرم و نرم افزار یکپارچه ارتباطی و کاری است که قابلیت چت، ارتباط ویدیویی، اشتراک فایل، ادغام با آفیس و تقسیم وظایف دارد. رقیب اصلی تیمز اسلک / Slack است.

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | + دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۵۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | + دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | 21 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 7 دیدگاه