هولولنز

هولولنز - Hololense هدست واقعیت افزوده مایکروسافت است که توسط آن می‌توانید اجسام مجازی را وارد دنیای واقعی خود کنید.

| ۱۹:۵۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | 27 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | + دیدگاه

| ۱۱:۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | + دیدگاه

| ۰۰:۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | 4 دیدگاه

MWC | حسین خلیلی صفا | ۲۱:۲۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | 1 دیدگاه