اختلالات روانی، اپیدمی رایج کارآفرینان و و موتور محرکه آنها

وظایفی که باید از دوش کارآفرینان برداشته شود

اشتباهاتی که کارآفرینان جوان در رابطه با پول مرتکب می‌شوند

کارآفرین

کارآفرین / entrepreneurs

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | 1 دیدگاه

کسب و کار | اشکان حق بین | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | + دیدگاه

آموزش | farid sah | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | + دیدگاه