کنفرانس بیلد مایکروسافت

بیلد / BUILD، رویداد سالانه‌ مایکروسافت برای توسعه‌دهندگان که همه‌ساله در فصل بهار و طی سه روز برگزار می‌شود و در آن مایکروسافت از برنامه و دستاوردهای خود سخن می‌گوید و ابزارهایی را برای توسعه‌دهندگان معرفی می‌کند.

| ۲۱:۴۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۲۰:۵۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۲۰:۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 21 دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | 18 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | 13 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | 21 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | 40 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | 40 دیدگاه

| ۰۰:۵۶ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۰۰:۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | 26 دیدگاه

| ۲۳:۴۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۲۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید