کنفرانس بیلد مایکروسافت

بیلد / BUILD، رویداد سالانه‌ مایکروسافت برای توسعه‌دهندگان که همه‌ساله در فصل بهار و طی سه روز برگزار می‌شود و در آن مایکروسافت از برنامه و دستاوردهای خود سخن می‌گوید و ابزارهایی را برای توسعه‌دهندگان معرفی می‌کند.

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 5 دیدگاه

| ۲۱:۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۹:۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید