کنفرانس توسعه دهندگان اپل

کنفرانس توسعه دهندگان با نام WWDC گردهمایی توسعه دهندگان اپل است که هر ساله میزبان جمع شده و اپل نیز محصولات نرم افزاری جدیدی را طی آن رونمایی می کند

| ۲۲:۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | 14 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 24 دیدگاه

| ۰۸:۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | 86 دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | 14 دیدگاه

فناوری | اپل | آی او اس | حمید ملکی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | 39 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 47 دیدگاه

| ۱۴:۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 60 دیدگاه

| ۱۳:۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | 25 دیدگاه

بیشتر بخوانید