اسکایپ

اسکایپ، پیام رسان مایکروسافت است که به کاربر اجازه می‌دهد روی پروتکل اینترنت تماس تلفنی یا تصویری برقرار کنند.

| ۱۴:۳۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | 8 دیدگاه

| ۲۳:۱۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | 10 دیدگاه

| ۱۶:۳۳ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | 10 دیدگاه

| ۱۷:۴۱ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۳۱ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | 18 دیدگاه

| ۰۰:۳۰ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ | + دیدگاه

| ۰۰:۵۸ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ | 16 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | 10 دیدگاه

| ۱۰:۴۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۵۷ ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | 11 دیدگاه

| ۱۵:۵۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | 12 دیدگاه

| ۱۰:۰۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | 18 دیدگاه

| ۱۷:۴۹ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | 6 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۳۴ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۴۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | 17 دیدگاه

| ۱۴:۲۱ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | 23 دیدگاه

| ۱۴:۴۷ ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | 18 دیدگاه

بیشتر بخوانید