اسکایپ

اسکایپ، پیام رسان مایکروسافت است که به کاربر اجازه می‌دهد روی پروتکل اینترنت تماس تلفنی یا تصویری برقرار کنند.

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | 10 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | 21 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | 46 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | 7 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | 28 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | 18 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۳۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۲۴ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۰۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید