اسکایپ

اسکایپ، پیام رسان مایکروسافت است که به کاربر اجازه می‌دهد روی پروتکل اینترنت تماس تلفنی یا تصویری برقرار کنند.

| ۱۲:۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | 36 دیدگاه

| ۲۲:۵۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | 116 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۲۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | + دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | 17 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | 5 دیدگاه