شاتل موبایل

شاتل موبایل به عنوان نخستین اپراتور نسل جدید خدمات تلفن همراه کشور در گروه Full MVNO و همچنین ارائه کننده خدمات نسل چهارم شبکه همراه (TD-LTE) در باند فرکانسی 2600 مگاهرتز وارد بازار خدمات ارتباطی همراه کشور می‌شود.

| ۱۸:۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۵۱ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | 9 دیدگاه

| ۱۱:۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | 16 دیدگاه

| ۱۲:۵۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | 14 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | 13 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | 5 دیدگاه