رباتیک

رباتیک / Robotics شاخه‌ای میان رشته‌ای از مهندسی، شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق، علوم رایانه و چند رشته دیگر است و شامل طراحی، ساخت، راه‌اندازی و استفاده از ربات‌ها می‌شود.

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | + دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۱۷:۵۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | 12 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید