مصاحبه اختصاصی زومیت

مصاحبه اختصاصی زومیت با مدیران ارشد شرکت‌های ایرانی و خارجی و همچنین مصاحبه با فعالان حوزه‌ی فناوری

| ۲۰:۲۸ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | 51 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | 40 دیدگاه

| ۱۸:۱۱ ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | 23 دیدگاه

| ۱۸:۲۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۳۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | 21 دیدگاه

| ۱۷:۵۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | 7 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۰۲ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | 76 دیدگاه

| ۱۲:۲۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ | 55 دیدگاه

| ۲۰:۵۱ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ | 104 دیدگاه

| ۱۶:۳۴ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | 44 دیدگاه

| ۱۹:۲۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | 22 دیدگاه

| ۲۳:۴۵ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ | 40 دیدگاه

| ۱۴:۲۷ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ | 15 دیدگاه

بیشتر بخوانید