دی ان ای

دی‌ان‌ای مخفف عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (Deoxyribonucleic acid) نوعی اسید نوکلئیک با دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کارکرد و توسعهٔ بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول دی ان ای ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی و دستوری است. آزمایش‌هایی نظیر آزمایش گریفیت و آزمایش ایوری آزمایش‌هایی انقلابی و سرآغازی در شناسایی و مطالعهٔ دی ان ای به عنوان ژنوم بودند.

| ۱۷:۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | 17 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۰۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | 15 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | 30 دیدگاه

| ۱۶:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۵۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید