دی ان ای

دی‌ان‌ای مخفف عبارت دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (Deoxyribonucleic acid) نوعی اسید نوکلئیک با دستورالعمل‌های ژنتیکی است که برای کارکرد و توسعهٔ بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول دی ان ای ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی و دستوری است. آزمایش‌هایی نظیر آزمایش گریفیت و آزمایش ایوری آزمایش‌هایی انقلابی و سرآغازی در شناسایی و مطالعهٔ دی ان ای به عنوان ژنوم بودند.

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | 23 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | 2 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | + دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | 19 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | + دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | 16 دیدگاه

بیشتر بخوانید