اصول صحیح تعویض دنده خودرو؛ چگونه دنده کشی کنیم؟

کد شناسایی خودرو (VIN) چیست؟

سیستم روغن کاری خودرو چگونه کار می‌کند؟

آموزش خودرو

آموزش خودرو در بخش‌های نگهداری خودرو، تعمیر خودرو و همچنین آشنایی با بخش های مختلف خودرو

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | 14 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | 29 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید