بلو ارجین

بلو ارجین شرکت هوافضای خصوصی آمریکایی است که در سال ۲۰۰۰ به‌دست جف بزوس بنیان‌گذاری شد. هدف شرکت، فراهم‌کردن دسترسی ارزان‌تر و پایدارتر به فضا ازطریق ساخت موشک‌های چندبارمصرف است.

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | 54 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۱:۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | 27 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | 9 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | 24 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | 6 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 21 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | 16 دیدگاه