بلو ارجین

بلو ارجین شرکت هوافضای خصوصی آمریکایی است که در سال ۲۰۰۰ به‌دست جف بزوس بنیان‌گذاری شد. هدف شرکت، فراهم‌کردن دسترسی ارزان‌تر و پایدارتر به فضا ازطریق ساخت موشک‌های چندبارمصرف است.

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 12 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | 12 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | 21 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | 16 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۴۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | + دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | 2 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید